ˆ

Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Kożuchów.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Kożuchów.

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UCHWAŁA NR IX/66/2003

Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Kożuchów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.), art. 9 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2001, Nr 13, poz. 539 z poźn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Tworzy się na bazie istniejącej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie instytucję kultury, w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy-Kożuchów.

§2

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy-Kożuchów obejmuje zakresem działalności obszar Miasta i Gminy Kożuchów i realizuje zadania w zakresie czytelnictwa, edukacji i upowszechniania kultury.

§ 3

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy-Kożuchów uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

§ 4

1. Mienie będące we władaniu przekształcanej jednostki stanowi majątek nowoutworzonej instytucji kultury.

2. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w przekstałcanej jednostce stają się pracownikami instytucji o której mowa w ust.1.

§ 5

Organizację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Kożuchów określa statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Województwa Lubuskiego

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-11 22:45:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-11 22:45:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 22:45:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »