ˆ

Wydział Spraw Społecznych

Szczegóły informacji

Wymeldowanie obywatele polscy i cudzoziemcy

Informacja ogłoszona dnia 2016-08-12 12:27:58 przez Administrator Systemu

Wymeldowanie obywatele polscy i cudzoziemcy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 roku  o ewidencji ludności ( t.j. Dz. U. z  2016r., poz. 722 późn. zm.).
 
Opis:
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z  2016r.,poz.23 z późn. zm. ).
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące), ponieważ wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać także
w formie dokumentu elektronicznego na formularzu ("epuap st." lub "epuap czas.") umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platformę e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1030) wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz.262 z późn. zm).
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
Ustawa o ewidencji ludności nie przewiduje wydania zaświadczenia   o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu  wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie  z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 
Sprawę załatwia:
Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1A,
Wydział Społeczny – wejście B, pokój nr 33, tel. 68 355 59 58
 
Załącznik do procedury:
 
Dokumenty od wnioskodawcy:
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Niezbędne będą:
  • dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo:
  • wypełniony formularz meldunkowy;
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:
  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
  • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
 
Opłaty:
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie z wyjątkiem  pełnomocnictwa udzielonego: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej, której dokonać można bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Kożuchowie przy  ul. Klasztornej oraz bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kożuchowie nr: 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002.
 
Termin załatwienia sprawy:
Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego
 
Dodatkowe informacje:
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Suski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-12 12:25:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-12 12:27:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-12 12:27:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2441 raz(y)