ˆ

Wydział Spraw Społecznych

Szczegóły informacji

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-12 01:24:26 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  ( t.j. Dz. U. z  2016r., poz. 722 późn. zm.).
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz. 23         z późn. zm. ).
 
Opis:
Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie.
Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od  organów Policji, Sądów, organów  paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub  Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu etc.
 
Sprawę załatwia:
Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1A,
Wydział Społeczny – wejście B, pokój nr 33, tel. 68 355 59 58
 
Dokumenty od wnioskodawcy:
 • wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania
 • pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia pełnomocnika
 • dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.
   
  Opłaty:
  Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.  Gdy strona działa przez pełnomocnika, opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
  Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  Opłaty skarbowej dokonać można bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Kożuchowie przy                    ul. Klasztornej oraz bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kożuchowie nr: 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002.
   
  Forma załatwienia sprawy:
 • wymeldowanie lub uchylenie zameldowania dokonane zostaje w formie decyzji  Burmistrza Kożuchowa
 
Termin załatwienia sprawy:
 • 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy
 
Tryb odwoławczy:
 • odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Burmistrza Kożuchowa, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-12 01:14:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-12 01:24:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-12 12:13:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
938 raz(y)