ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:01:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ogłoszenie o konsultacjach - Nazwa elementu do którego przynależy: Burmistrz Kożuchowa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz samorządami uczniowskimi w formie opinii pisemnej dotyczące projektu zmieniającej uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie i nadania jej Statutu. Wyrażenia opinii pisemnej w sprawie przedmiotu konsultacji należy dokonać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Michał Suski
14:01:22 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Kożuchowa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz samorządami uczniowskimi w formie opinii pisemnej dotyczące projektu zmieniającej uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie i nadania jej Statutu. Wyrażenia opinii pisemnej w sprawie przedmiotu konsultacji należy dokonać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Michał Suski
12:51:54 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2024 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Michał Suski
12:43:02 Edycja elementu informacja Wybory samorządowe 2024
(widoczna do 2024-04-07 00:00:00)
Michał Suski
12:39:42 Edycja elementu informacja Wybory samorządowe 2024
(widoczna do 2024-04-07 00:00:00)
Michał Suski

Zmiany z dnia: 2024-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:24:16 Edycja elementu informacja Wybory samorządowe 2024
(widoczna do 2024-04-07 00:00:00)
Michał Suski
11:23:33 Edycja elementu informacja Wybory samorządowe 2024
(widoczna do 2024-04-07 00:00:00)
Michał Suski

Zmiany z dnia: 2024-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:25:04 Upublicznienie elementu informacja Inicjatywa Jawność i Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy Podatników - zadania własne gminy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze Michał Suski

Zmiany z dnia: 2024-02-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:57:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Kożuchowa - budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dz. nr ewid. 2/32 oraz 2/101 obręb Mirocin Średni gmina Kożuchów Michał Suski
10:55:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Kożuchowa - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn – 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną domów jednorodzinnych na działkach nr 263/4 – 263/6, 263/8 – 263/10, 263/12 – 263/14 w obrębie Książ Śląski gm. Kożuchów Michał Suski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony