ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:03:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Burmistrza Kożuchowa z dnia 23 stycznia 2023 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: 2023 rok Michał Suski
10:02:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Kożuchowa z dnia 23 stycznia 2023 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: 2023 rok Michał Suski
10:01:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Burmistrza Kożuchowa z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowywanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: 2023 rok Michał Suski
09:58:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Burmistrza Kożuchowa z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej - Nazwa elementu do którego przynależy: 2023 rok Michał Suski
09:38:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji protokół głosowań - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku Michał Suski
09:37:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LIII/404/23 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kożuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku Michał Suski
09:36:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LIII/403/23 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów, obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku Michał Suski
09:35:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LIII/402/23 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kożuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku Michał Suski
09:34:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LIII/401/23 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku Michał Suski
09:32:44 elementu informacja Uchwały podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku - status aktualny Michał Suski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony