ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Kożuchowie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Finansowo - Budżetowy

Data udostępnienia: 2020-09-10

Ogłoszono dnia: 2020-09-10 przez

Termin składania dokumentów: 2020-09-21 00:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2020

Id ogłoszenia: 3/2020

Zlecający: Burmistrz Kożuchowa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej trzyletni staż pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie projektu budżetu gmin,
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym planów finansowych jednostek budżetowych,
 • współpraca z gminnymi jednostkami budżetowymi w zakresie budżetów i sprawozdawczości,
 •  opracowanie projektów uchwał budżetowych,
 • opracowanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie zmian budżetowych,
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań jednostek budżetowych,
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań gminnych jednostek kultury,
 • opracowywanie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze,
 • opracowywanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
 • udział w opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmian,
 • bieżąca analiza wykonania budżetu,
 • uzgadnianie planów finansowych dochodów i wydatków budżetu gminy z podziałem na zadania własne i zlecone,
 • ewidencjonowanie wpłat należności cywilnoprawnych,
 • udzielanie klientom informacji dotyczących wpłat oraz stanu sald figurujących w ewidencji księgowej,
 • przygotowywanie danych do zgłoszenia wierzytelności;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca w wymiarze 1 etat,
 • 40 godzin tygodniowo (osoby niepełnosprawne wg odrębnych przepisów),
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Kożuchowie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (dokumenty  fakultatywne),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści podanej w załączniku do ogłoszenia

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-21 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty składać należy do dnia 21 września 2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym”.
 
c. Miejsce:
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1 A, (biuro podawcze),
 • jako przesyłkę pocztową lub kurierską, przy czym za datę wpływu dokumentów uważa się ich faktyczny wpływ do urzędu a nie datę ich nadania,
 • drogą elektroniczną, pod warunkiem przesłania dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

VII. Informacje dodatkowe:

 • Wybrany kandydat zobowiązany będzie przed zatrudnieniem do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Lewenberger
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-10 13:09:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Suski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-10 13:11:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Suski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10 13:11:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony