ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 128.8 KiB)
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 781.5 KiB)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 3.3 MiB)
  • Załączniki nr 2,3 i 4 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 28.2 KiB)
  • zmiana SWZ (PDF, 350.3 KiB)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.4 KiB)
  • Uzupełnienie załącznika nr 1 do SWZ - dokumentacji projektowej (ZIP, 1.6 MiB)
  • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 442.3 KiB)