ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usługi rzeczoznawcy majątkowego w 2023 roku”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 397.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy. (DOC, 62 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2022-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usługi geodezyjne w 2023 roku”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 397.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy. (DOC, 61 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2022-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odławianie, przyjmowanie oraz zapewnienie miejsca w schronisku i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Kożuchów w roku 2023”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 387.3 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2022-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-30 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa urządzenia utrzymującego zasilanie w serwerowni”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 501.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy. (DOCX, 72.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy. (DOCX, 138.1 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2022-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-23 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Czyszczenie wpustów ulicznych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych ba terenie miasta i gminy Kożuchów".
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1.1 MiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku OPS przy ul. 1 Maja w Kożuchowie ”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 517.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa (ZIP, 14.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (DOC, 65.5 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2022-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-28 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa siłowni terenowych w Gminie Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 465.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 18.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (DOC, 198 KiB)
 • Wyjaśnienia do zapytania ofertowego. (PDF, 644 KiB)
 • Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 2. (PDF, 545.6 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-23 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usługi rzeczoznawcy majątkowego w 2022 roku”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 396.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 62 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-23 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usługi geodezyjne w 2022 roku”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 396.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 61 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2021-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-22 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie w 2022roku”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 419 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 1a - formularz cenowy (XLS, 69.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 54 KiB)
Lp11
Data ogłoszenia
2021-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-27 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego - przejście dla pieszych na dz. nr 428/1 obręb geodezyjny 1 miasto Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1000.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz ofertowy (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 357.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 421.1 KiB)
Lp12
Data ogłoszenia
2021-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości posiadających azbest (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz cenowy (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 4 -wzór umowy (DOC, 84 KiB)
Lp13
Data ogłoszenia
2021-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-25 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt instalacji elektrycznej w budynku Zamku w Kożuchowie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy. (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - rzuty (PDF, 1006 KiB)
 • Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO (DOCX, 14 KiB)
Lp14
Data ogłoszenia
2021-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi rzeczoznawcy majątkowego w 2021 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 496.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej (PDF, 326.6 KiB)
Lp15
Data ogłoszenia
2021-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi geodezyjne w 2021 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 512.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 60.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej (PDF, 302.1 KiB)
Lp16
Data ogłoszenia
2021-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie w 2021 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 849.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik 1a - formularz cenowy (XLS, 69.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 50 KiB)
Lp17
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Dostawa laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła+."
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 609.4 KiB)
 • Formularz ofertowy. (DOC, 39 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego. (PDF, 519.2 KiB)
Lp18
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-15 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie inwentaryzacji budynku byłej świetlicy wiejskiej w Książu Śląskim.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 574.6 KiB)
 • Formularz ofertowy. (DOC, 40 KiB)
Lp19
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-08 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka i cięcia redukcyjne drzew w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych oraz na terenach komunalnych.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 69 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (DOC, 44.5 KiB)
 • Załączniki nr 2-6 do umowy. (ZIP, 5.9 MiB)
Lp20
Data ogłoszenia
2020-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości posiadających azbest (PDF, 128.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz cenowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 -wzór umowy (PDF, 133.8 KiB)
Lp21
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-05 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt budowlany przebudowy budynku przy ul. Głogowskiej nr 3 w Kożuchowie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy. (DOC, 30.5 KiB)
Lp22
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-28 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 911.3 KiB)
 • Załącznik graficzny. (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz ofertowy. (DOC, 30.5 KiB)
Lp23
Data ogłoszenia
2020-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-11 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt budowlany przebudowy alejek spacerowych w Parku Poniatowskiego w Kożuchowie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 892.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - mapa poglądowa (PDF, 382.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wytyczne LWKZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz oferty cenowej. (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna. (PDF, 438 KiB)
Lp24
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi rzeczoznawcy majątkowego w 2020 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 481.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy. (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy. (DOC, 61.5 KiB)
Lp25
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi geodezyjne w 2020 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 494.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy. (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy. (DOC, 62.5 KiB)
Lp26
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie w 2020 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 839.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy. (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a - formularz cenowy. (XLS, 66 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 53 KiB)
Lp27
Data ogłoszenia
2019-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-19 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka i cięcia redukcyjne drzew.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 92.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - Lokalizacja i zakres prac. (DOC, 56 KiB)
 • Załaczniki od nr 2 do nr 9 do umowy - decyzje (ZIP, 10.3 MiB)
Lp28
Data ogłoszenia
2019-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-15 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Kożuchowie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 868.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty. (DOC, 61 KiB)
 • Załacznik nr 2 - plan sytuacyjny. (PDF, 270.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - zdjęcia poglądowe. (ZIP, 27.4 MiB)
Lp29
Data ogłoszenia
2019-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-25 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 438/4, Obręb nr 1 w Kożuchowie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 815.1 KiB)
 • Załącznik do zapytania ofertowego - formularz oferty. (DOC, 29.5 KiB)
 • Załacznik graficzny - mapa poglądowa. (PDF, 840.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. (PDF, 340.6 KiB)
Lp30
Data ogłoszenia
2019-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie terenu przy akwenie wodnym zlokalizowanym przy ulicy Moniuszki w Kożuchowie wraz z budową ogrodzenia.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 869.1 KiB)
 • Załącznik - Formularz ofertowy (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik graficzny do zapytania ofertowego (PDF, 757 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. (PDF, 348 KiB)
Lp31
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-24 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Czyszczenie wpustów ulicznych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 542.9 KiB)
 • Załącznik - Formularz ofertowy (DOC, 38.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. (PDF, 430.3 KiB)
Lp32
Data ogłoszenia
2019-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. (PDF, 137.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. (PDF, 189.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. (PDF, 191.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 235.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. (PDF, 418.1 KiB)
Lp33
Data ogłoszenia
2019-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe. (PDF, 837.4 KiB)
 • Załącznik do zapytania ofertowego - formularz oferty. (DOC, 61.5 KiB)
Lp34
Data ogłoszenia
2019-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz usług (DOC, 40.5 KiB)
 • odpowiedzi na zapytania (PDF, 66.1 KiB)
Lp35
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-09 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie w 2019 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 842.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a - formularz cenowy /wersja edytowalna/ (XLS, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a - formularz cenowy PDF (PDF, 230 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (PDF, 192 KiB)
Lp36
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-04 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb Gminy Kożuchów w 2019 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 510.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (PDF, 205.1 KiB)
Lp37
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-04 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa geodezyjna Gminy Kożuchów w 2019 roku.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 541.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (PDF, 207.1 KiB)
Lp38
Data ogłoszenia
2018-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 299.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 144.5 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej (PDF, 401.4 KiB)
Lp39
Data ogłoszenia
2018-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-26 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych gminy Kożuchów.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy (PDF, 140.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - lokalizacja i zakres robót (PDF, 121.8 KiB)
 • Załączniki nr 2 do 7 do umowy - decyzje na wycinkę (ZIP, 7.5 MiB)
Lp40
Data ogłoszenia
2018-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Dostawa i montaż elementów placu zabaw i siłowni plenerowej."
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia OPZ (PDF, 515.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 146.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji