ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-24 13:37:22 przez Marzena Grabowska

Akapit nr - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
 
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznana
1
Fundacja „KULT”
Krosno Odrzańskie Kocha Rower – festiwal sportowy na pumptracku w parku Tysiąclecia
7 000,00 zł
2
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Środowiskowe treningi piłkarskie dla dzieci
i młodzieży w Gminie Krosno Odrzańskie
2 500,00 zł
3
Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie
Prowadzenie drużyny seniorskiej LKS "Czarni"
w Czarnowie w roku 2020
19 500,00 zł
4
Miejski Klub Sportowy "Tęcza"
Organizacja zawodów sportowych oraz działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w Krośnie Odrzańskim
140 000,00 zł
5
Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie
Prowadzenie drużyny młodzieżowej LKS "Czarni"
w Czarnowie w roku 2020
5 500,00 zł
6
Klub Sportowy "Kruszywo"
Udział w rozgrywkach ligowych KS Kruszywo
w roku 2020
10 000,00 zł
7
Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów
Upowszechnianie kultury fizycznej – Puchar Sołtysa Kamienia w biegu na orientację –sprint po Kamieniu 2020
 2 000,00 zł
8
KLUB SPORTOWY ODRA RADNICA
Udział drużyny seniorów ODRA RADNICA
w rozgrywkach klasy B Podokręg Krosno Odrzańskie
10 000,00 zł
Razem:
196 500,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 24.02.2020 r.
« powrót do poprzedniej strony