ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-09 08:10:51 przez Marzena Grabowska

unieważnienie

Krosno Odrzańskie, 2020-03-06

UNIEWAŻNIENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej ogłoszony w dniu 31 stycznia 2020 r., w terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 25 lutego 2020 r. nie wpłynęła  żadna oferta.
Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Krosna Odrzańskiego z dniem 6 marca 2020 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, a także działalności charytatywnej w roku 2020.
 
« powrót do poprzedniej strony