ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 4/10  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonej do sprzedaży objętej Zarządzeniem nr 24/10 z dnia 2 marca 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-04 10:11:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-04 10:11:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-04 10:11:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr  3/10  nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 11i 12/10 z dnia 8 lutego 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-15 08:49:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-15 08:49:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-15 08:50:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 8/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-21 08:34:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-21 08:34:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-21 08:34:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 1 i 2/10  nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 5/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. i 6/10, 9/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-18 12:56:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-18 12:56:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-18 12:56:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 35/09  nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 150/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-06 08:37:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-06 08:38:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-06 08:38:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 30.11.2009 r.
O G Ł O S Z E N I E
 
Sejmik Województwa Lubuskiego po raz kolejny organizuje konkurs pod nazwą LUBUSKI LAUR OŚWIATY.
 
Konkurs obejmuje cztery kategorie:
·         samorządy i stowarzyszenia
·         podmioty gospodarcze i instytucje
·         osoby fizyczne
·         pedagodzy i nauczyciele.
 
         Regulamin konkursu, łącznie z drukiem wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (www.lubuskie.pl) w zakładce Sejmik oraz w Biurze Sejmiku.
 
         Kandydata do wyróżnienia (osobę fizyczną, osobę prawną lub instytucję) mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne i instytucje w terminie do 30 stycznia 2010 roku.
 
Wniosek można przesłać pocztą, faksem lub e-mailem na adres:
 
         Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Biuro Sejmiku, ul. Podgórna 7, fax 068 45 65 461, e-mail:
        
         Informacje o konkursie uzyskają Państwo pod nr tel. 068 45 65 341, osobami do kontaktu w powyższej sprawie są Małgorzata Michniewicz oraz Teresa Sekuła.
Z upoważnienia organizatorów
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Kaczoruk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kaczoruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-17 09:54:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-17 09:56:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-17 09:56:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji