ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszony wykaz nr 32,33 i 34 nieruchomości  stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia oraz dzierżawy objętych zarządzeniami nr  141/09 , 142/09, 143/09  z dnia 10 i 11 grudnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-11 14:46:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-11 14:46:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-11 14:46:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obrębu Marcinowice, obejmującego teren ograniczony:
1)    od północy terenami Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia SN w obrębie Marcinowice,
2)   od zachodu terenami rolniczymi wyłączonymi z zabudowy, terenami leśnymi, Energetyczną Rozdzielnią Stacyjną RS i terenami rolniczymi przeznaczonymi pod zabudowę w obrębie Marcinowice,
3)    od południa terenem zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul. Bolesława Śmiałego oraz ul. Metalowców,
4)    od wschodu ulicą Działkowca;
zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/276/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 01 grudnia 2009r., oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa w art. 43 ww. ustawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, budynek B pokój nr 12.
 
 
                                                                                      Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-04 14:52:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-04 14:53:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-04 14:53:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniem nr 129/09 z dnia 9 listopada 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-19 10:52:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-19 10:53:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-19 10:53:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

                    Burmistrz Krosna Odrzańskiego

 

      Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszony wykaz nr 30 i 31 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr  131/09 i 132/09 z dnia 16 listopada 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-17 09:08:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-17 09:09:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-19 10:53:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 29/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 125/09 z dnia 20 października 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-22 11:24:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-22 11:24:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-22 11:24:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr XXIV/177/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obrębu Marcinowice, obejmującego teren ograniczony:
1) od północy terenami Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia SN w obrębie Marcinowice,
2) od zachodu terenami rolniczymi wyłączonymi z zabudowy, terenami leśnymi, Energetyczną Rozdzielnią Stacyjną RS i terenami rolniczymi przeznaczonymi pod zabudowę w obrębie Marcinowice,
3) od południa terenem zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul. Bolesława Śmiałego oraz ul. Metalowców,
4) od wschodu ulicą Działkowca;
zawiadamiam o wyłożeniu, do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obrębu Marcinowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 października 2009r. do 12 listopada 2009r., w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, budynek B pokój nr 12 w godz. od 10ºº do 14ºº.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 listopada 2009r., w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, budynek A w Sali Tysiąclecia o godz. 13ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krosna Odrzańskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się, z wyłożonym do publicznego wglądu projektem dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obrębu Marcinowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją sprawy (uzgodnieniami i opiniami) oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektu dokumentu w dniach od 22 października 2009r. do 12 listopada 2009r., w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, budynek B pokój nr 12 w godz. od 10ºº do 14ºº.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej do Burmistrza Krosna Odrzańskiego, który jest właściwym do ich rozpatrzenia, ustnie do protokołu w budynku B pokój nr 12 a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Krosna Odrzańskiego na adres: .
Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko adres, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 15:18:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 15:18:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-20 15:18:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniami nr 123/09 i 124/09 z dnia 14 października 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-14 13:31:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-14 13:31:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-14 13:31:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul.Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 27 i 28/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 119/09, 120/09, 122/09 z dnia 13 października 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 09:33:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 09:33:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-13 09:33:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul.Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 26/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 117/09 z dnia 23 września 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-24 08:10:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-24 08:10:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-24 08:10:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu


Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniami nr : 112/09 z dnia 14 września 2009 r. i 113/09, 114/09 z dnia 15 września 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-15 11:16:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-15 11:16:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-15 11:16:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji