ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Ogłoszenia     
Przewodniczącego Rady     
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 20 październik 2008  
 Kalendarz wyborczy
dla wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
zarządzonych na dzień 03 grudzień 2008

Termin wykonania czynności wyborczych
Treść czynności
Czynność wykonywana jest przez:
Zgodnie z kalendarzem wyborczym
Podanie do publicznej wiadomości, w formie ogłoszenia, informacji o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych oraz trybie zgłaszania kandydatów do MRM
Szkolne Komisje Wyborcze
24 października 2008r.
Powołanie Szkolnych Komisji Wyborczych
Miejska Komisja Wyborcza w uzgodnieniu z dyrektorami szkół
07 listopada 2008r.Przyjmowanie zgłoszeń i list poparcia kandydatów do MRMSzkolne Komisje Wyborcze
12 listopada 2008r.Przekazanie list zarejestrowanych kandydatów MKWSzkolne Komisje Wyborcze
17 listopada 2008r.Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia list kandydatówMiejska Komisja Wyborcza
20 listopada 2008r.Sporządzenie spisów wyborców w szkołachSzkolne Komisje Wyborcze
25 listopada 2008r.Druk kart do głosowaniaMiejska Komisja Wyborcza
01 grudnia 2008r.Zakończenie kampanii wyborczej
02 grudnia 2008r.Zgłoszenie gotowości lokali wyborczych do MKWSzkolne Komisje Wyborcze
03 grudnia 2008r.Głosowanie od godz. 8:00 do 15:00Szkolne Komisje Wyborcze
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Grycan      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-22 08:53:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-22 08:53:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-22 08:53:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 20 października 2008 r.


w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.


      Na podstawie § 40 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim stanowiącej rozdział 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, przyjętego uchwałą Nr XXI/143/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej, zarządzam na terenie Gminy Krosno Odrzańskie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

      Datę wyborów wyznaczam na środę - 3 grudnia 2008 roku.

      W celu przeprowadzenia wyborów wyznaczono następujące okręgi wyborcze i obwody głosowania:
L.p.
Nazwa szkoły
Siedziba obwodu głosowania
Liczba mandatów
Nr okręgu wyborczego
1.
Gimnazjum im. Henryka Brodatego
Krosno Odrzańskie
Ul. Pułaskiego 3
7
1
2.
Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej
Wężyska 162
2
2
3.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego
Krosno Odrzańskie
Ul. Szkolna 1
5
3
4.
Środowiskowy Hufiec Pracy (OHP)
Krosno Odrzańskie
Ul. Szkolna 1
1
4
5.
Zespół Szkół Specjalnych
Krosno Odrzańskie
Ul. Poznańska 88
 
      Koordynacją prac związanych w przeprowadzeniem wyborów zajmuje się Miejska Komisja Wyborcza w składzie:
  1. Bogdan Śnieżek – przewodniczący;
  2. Jerzy Dębicki;
  3. Anna Kain,
  4. Maja Pelec;
  5. Marcin Topczak.
      Zakres zadań Miejskiej Komisji Wyborczej określa § 43 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
      Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 tel. 068 383 50 17 wew. 125 lub 126.
      Uznając potrzebę uczestnictwa młodzieży w procesach tworzenia demokracji oraz mając na względzie przyszłość młodego pokolenia, zwracam się do wszystkich uczniów i młodzieży z terenu Gminy Krosno Odrzańskie o czynne uczestnictwo w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
      Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim stałym mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie, którzy są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, a w dniu wyborów nie ukończyli 18 roku życia.
     Zgłoszenia kandydatów na członków Rady przyjmują:
  1. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim – ul. Pułaskiego 3.
  2. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach.
  3. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – ul. Szkolna 1.
  4. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Środowiskowym Hufcu Pracy (OHP) w Krośnie Odrzańskim – ul. Szkolna 1.
  5. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim – ul. Poznańska 88.
     Wzór zgłoszenia i listy poparcia można otrzymać w Szkolnych Komisjach Wyborczych.
     Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym w dniu 07 listopada 2008 roku o godzinie 12:00 upływa termin zgłaszania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w celu zarejestrowania, natomiast w dniu 01 grudnia 2008 roku przypada zakończenie kampanii wyborczej. Szczegółowych informacji na temat wyborów, w tym sposób głosowania, udzielają Miejska Komisja Wyborcza oraz Szkolne Komisja Wyborcze.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-21 15:24:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-21 15:24:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-21 15:24:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 21/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 163/08 z dnia 24 sierpnia 2008 r., i 167/08 z dnia 13 października 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-17 09:11:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-17 09:12:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-17 09:12:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.)
 
 informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 20/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 151/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r., 158/08 z dnia 9 września 2008 r. i 161/08 z dnia 22 września 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-26 09:29:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-26 09:29:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-26 09:29:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
GN-V-72243-62/2008                                                           Krosno Odrzańskie, 2008-09-10

W Y K A Z


nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na wniosek.
 
numer
działki
powierzchnia
działki do dzierżawy [ ha ]
położenie
działki obręb
przeznaczenie
gruntu
cz. 339/8
1,00
Radnica
uprawy rolne
246/3
0,06
Radnica
uprawy rolne
cz. 275
1,00
Stary Raduszec
uprawy rolne
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od 10 września 2008r. do 02 października 2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, blok B, w Krośnie Odrzańskim.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 13:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-12 13:24:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-12 13:24:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 15, 16, 17, 18 i 19/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 135/08 z dnia 28 lipca 2008 r., 142/08 , 143/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r. i 145/08, 146/08, 147/08, 148/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-20 14:15:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-20 14:15:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-20 14:15:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje,że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul.Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 14/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 131/08 z dnia 24 lipca 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-28 10:40:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-28 10:40:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-07-28 10:40:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje,że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul.Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 13/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 111/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. i nr 118/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-27 08:10:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-27 08:10:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-27 08:10:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13881 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułuBurmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 1,2,3,4 /08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do sprzedaży.

Krosno Odrzańskie, 2008-05-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-26 15:14:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-26 15:14:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-26 15:14:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułuBurmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 9,10 i 11/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do sprzedaży.

Krosno Odrzańskie, 2008-05-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-26 15:12:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-26 15:14:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-26 15:14:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji