ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułuBurmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 1,2,3,4 /08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do sprzedaży.

Krosno Odrzańskie, 2008-05-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-26 15:14:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-26 15:14:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-26 15:14:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułuBurmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 9,10 i 11/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do sprzedaży.

Krosno Odrzańskie, 2008-05-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-26 15:12:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-26 15:14:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-26 15:14:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

Ogłaszam, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/129/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2008 r. przeprowadzone zostaną z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na działce nr 628/21 w Krośnie Odrzańskim.

Konsultacje odbędą się w dniach 24-27 maja 2008 r. w następujących miejscach i terminach:
1. 24 maja 2008r. hala sportowa przy ul. Pułaskiego w godzinach od 10:00 do 16:00;
2. 25 maja 2008r. hala sportowa przy ul. Pocztowej w godzinach od 10:00 do 16:00;
3. 26 maja 2008r. Urząd Miasta przy ul. Parkowej w godzinach od 10:00 do 17:00;
4. 27 maja 2008r.  Urząd Miasta przy ul. Parkowej w godzinach od 8:00 do 12:00;

Treść pytania na karcie konsultacyjnej: Jaką nazwę powinien nosić plac położony na działce nr 628/21 (plac pokoszarowy) w Krośnie Odrzańskim? oraz następujące propozycje nazw do wyboru:
1) Plac Unii Europejskiej;
2) Plac Piastowski;
3) Plac 11 Pułku;
4) Plac Zgody;

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Krosna Odrzańskiego ujęci w rejestrze wyborców.

                                                                                                    Zapraszam do udziału
                                                                                                    ANDRZEJ CHINALSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Węglik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-16 13:16:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-16 13:22:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-16 13:22:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułuBurmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 7 i 8 /08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do sprzedaży.

Krosno Odrzańskie, 2008-05-09

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Masłowska Danuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Masłowska Danuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-13 08:32:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-13 08:32:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-13 08:32:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2008 roku, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XV/95/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Zadanie I - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" - wykaz ofert wybranych do realizacji:
Lp.Podmiot składający wniosekKwota dotacji przyznanej na 2008 r. Miejski Klub Sportowy
„Tęcza”
w Krośnie Odrzańskim
275.000


Zadanie II - " Ochrona zdrowia - Prowadzenie i utrzymanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie " - wykaz ofert wybranych do realizacji:
Lp.Podmiot składający wniosekKwota dotacji przyznanej na 2008 r. Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej
w Krośnie Odrzańskim
10.000


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-28 12:23:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-28 12:23:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-28 12:23:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

O g ł o s z e n i e

w sprawie wyboru ofert
na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu

W związku z Zarządzeniem Nr 173/2007 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 8 października 2007r., w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Komisja Konkursowa w dniu 10 października 2007r. rozpatrzyła złożoną ofertę.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu, Komisja Konkursowa w składzie:

1. Joanna Ejsmont - przewodnicząca komisji;
2. Jerzy Dębicki – członek;
3. Piotr Ciołek - członek;
4. Tomasz Kucharski – członek;
5. Aneta Maryniec – członek.

zgodnie z protokołem, przyjęła do realizacji następującą ofertę:
 

 
Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji
1. Miejski Klub Sportowy „TĘCZA” Realizacja zadania publicznego z upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Udział jednosekcyjnego klubu sportowego „TRAMP – KARP” w Osiecznicy w rozgrywkach klasy okręgowej 5.000,00


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-17 08:29:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-17 08:29:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-17 08:29:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji