ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na: " Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilania budynków mieszkalnych przewidzianych do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 527/9 i części działki 443/1 w miejscowości Marcinowice ul. Kręta, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej dla zasilania domów jednorodzinnych przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 298/1, 511/23 i części działki 337/2 w miejscowości Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania sąsiadujących działek przeznaczonych pod budownictwo przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 448, 517/11– obręb Marcinowice gmina Krosno Odrzańskie

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania sąsiadujących działek przeznaczonych pod budownictwo przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 281/9 – obręb Marcinowice ul. Krośnieńska, 44/115 – obręb Krosno Odrzańskie ul. Odnowiciela, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie”.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : Budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 15/13, 369 w miejscowości Bielów ul. Kasztanowa, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzupełnienia wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na: Budowie kablowego oświetlenia ulicznego – 4 słupów oświetleniowych na porcie rzecznym przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 201 w Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania sąsiadujących działek przeznaczonych pod budownictwo przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 448, 517/11– obręb Marcinowice gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Nawigacja między stronami listy informacji