ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej na odcinku Strumienno dz. nr 4/1, 5/1, 108/12, 108/36, 110, 242 Sarbia dz. nr 86/1, 94/1, 96, 97, 103, 117, 118, 126, 200/1, 200/2, 203 gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej na odcinku Sarbiadz. nr 117, 126, 174, 200/1, 200/2, 203 Czarnowo dz. nr 5/11, 120, 121/2, 362/6, 611/1, 611/2, 612, 614, 615, 616, 619, 621/1, 640/3, 640/4 gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej obręb Strumienno dz. nr 4/1, 25/6, 41/2, 41/5, 105, 110, 111/10, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187, 189/1, 189/2, 189/3, 238/1, 242, 281, 284 gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej na odcinku Czarnowo dz. nr 10,13, 14, 362/6, 434/2, 482/5, 640/1, 640/2, 640/3, 640/4, 646, 652, 731 Wężyska dz. nr 511, 512 gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na: Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami dz. nr 312/8, 332 ul. Gubińska Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na: Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/46 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Wojska Polskiego dz. nr 257 do działek 233, 243/2, 244/6 w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie".

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie kładki spacerowo-widokowej e ciągu promenady w Krośnie Odrzańskim przewidzianej do realizacji na części działki oznaczonej geodezyjnie numerem 1071 ul. Parkowa, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na: Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji działce oznaczonej geodezyjnie numerem 329/132 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Kościuszki, woj. lubuskie dotyczącej rodzaju pokrycia dachu.

Nawigacja między stronami listy informacji