ˆ

Karty B

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Spis formularzy B

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nr kolejny karty Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu Dane podmiotu
B/2 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie zakładu montażu mebli tapicerowanych na dz.nr 189/9 i 189/13 w Krośnie Odrzańskim. ,,Polset’’ Sp.z.o.o. ul. Boh.Westerplatte 4/5, 65-034 Zielona Góra
B/6 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowym na dz.nr 93/4 położonej we wsi Kamień. ,,Immo’’ Sp.z.o.o. ul. B. Chrobrego 4, 66-600 Krosno Odrzańskie
B/7 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie – Etap I Zadanie – kanalizacja sanitarna w mieście Krosno Odrzańskie ul.M.Konopnickiej, Dąbrowskiego, Armii Czerwonej, Armii Ludowej i Kilińskiego. Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/8 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie –etap I –kanalizacja sanitarna w Radnicy i Szklarce Radnickiej. Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/9 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej na działkach nr 250/1, 250,2, 163/5, 182/1 i 312 we wsi Brzózka gmina Krosno Odrzańskie i dz.nr 308 i 314 we wsi Bronków, gmina Bobrowice.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej we wsi Brzózka, gmina Krosno Odrzańskie i we wsi Bronków, gmina Bobrowice. Decyzja wydana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
P.U.P.I ,,PLAN’’ Sp.z.o.o. ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra
B/10 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej o długości 1600 m, z budową chodnika, we wsi Łochowice.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Łochowice. Decyzja wydana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
B/12 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Polnej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Polnej i Dąbrowskiego. Decyzja wydana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
EKO-TECH Tomasz Matczak, ul. J. Waszczyka 1E/24, 65-368 Zielona Góra
B/13 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika we wsi Czarnowo na dz.nr 621/1 i 621/3. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/14 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Murnej w Krośnie Odrzańskim, na dz.nr 79/1. Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/15 Decyzja Burmistrza Krosna Odrzańskiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów oraz drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami: Pułaskiego i Prądzyńskiego w Krośnie Odrzańskim. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/16 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na – budowie sieci kanalizacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie, Etap I, Zadanie-kanalizacja sanitarna w m.Osiecznica. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/17 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej przy ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim, na dz.nr 1129. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/18 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na – budowa ul. Widok w Krośnie Odrzańskim, na dz.nr 970/36 i 971. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/19 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na – przebudowa ul. Świerczewskiego w Krośnie Odrzańskim, na dz.nr 1021. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/20 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu przy drodze gminnej relacji Krosno Odrzańskie-Łochowice. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
B/21 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Pułaskiego w krośnie Odrzańskim. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Obr. Stalingradu 43, 66-600 Krosno Odrz.
B/23 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia polegającego na budowie tartaku na działkach nr 440/8, 440/9, 440/10 i 440/11 położonych w Krośnie Odrzańskim przy ul.Gubińskiej. Pan Ireneusz Kamiński ul.Młyńska 10, 62-580 Grodziec
B/24 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul.Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim na dz.nr 592/1, 652, 654/4, 655, 658/6, 660, 662/1, 666/2 i 805. ,,EKO-TECH’’ Tomasz Matczak ul.J.Waszczyka 1E/24 65-638 Zielona Góra
B/25 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu przy ul.Poznańskiej , na dz.nr 805 Gmina Krosno Odrzańskie
B/26 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku warsztatu samochodowego na dz.nr 34/3 w Marcinowicach P.Gwóźdź Arkadiusz, Marcinowice 53 H
B/27 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu strefy przemysłowej w Krośnie Odrzańskim Gmina Krosno Odrzańskie
B/28 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku warsztatu samochodowego na terenie oznaczonym dz.nr 63/5 i 63/6 w obrebie wsi Kamień Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy”Koma-Bis”Jerzy Kosmala Krosno Odrzańskie ul.Szosa Poznańska 17
B/29 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul.Jaskółczej w Krośnie Odrzańskim, na terenach oznaczonych dz.nr 866 i 1021 Gmina Krosno Odrzańskie
B/30 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę z obiektami towarzyszącymi P.Rapcewicz Jozef
Czetowice 34
B/31 Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozlewni gazu płynnego o dodatkowy zbiornik magazynowy o pojemności 200 m3 z instalacja przesyłową i instalacją elektryczną w Krosnie Odrzańskim przy ulicy Gubinskiej ORLEN GAZ Sp.z o.o.
09-411 Płock
ul.Zglenickiego 46
B/32 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty składowej do obornika i kiszonki o powierzchni 360 m2 z podziemnym zbiornikiem na gnojówkę , na dz. nr ½ w Marcinowicach. P.Rapcewicz Józef Farma „Raj”
Czetowice 34
66-600 Krosno Odrz.
B/35 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej przy ul. Działkowców w Krośnie Odrzańskim Gmina Krosno Odrzańskie
B/36 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul.WOP i Srebrna Góra w Krośnie Odrzańskim Gmina Krosno Odrzańskie
B/37 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Szosa Poznańska , w miejscowości Kamień m, w obrębie terenu działek o numerach: 61/30 i 61/5. Gmina Krosno Odrzańskie
B/38 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku stolarni na działce nr 734 w Krośnie Odrzańskim, przy ul. 17 Pionierów 44 "Meblostyl-Szymczak S.J."
Krosno Odrzańskie
ulica 17 Pionierów 44
B/39 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do ulic: Łukaszewicza i Kopernika w Krośnie Odrzańskim , wraz z budową parkingu. Gmina
Krosno Odrzańskie
B/40 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do bloku przy ul. Pułaskiego nr 28-32 wraz z budową parkingu. Gmina
Krosno Odrzańskie
B/41 Postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch pawilonów handlowych wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną na działkach nr 722/12,722/13,722/11,742/1 i 742/2 , położonych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej Pawłowski Dariusz
Krosno Odrzańskie
ul. Moniuszki 14/5
B/46 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zbiornikiem retencyjnym dla miejscowości Osiecznica. Gmina Krosno Odrzańskie,
66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Parkowa 1
B/48 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu pomiędzy ulicą Słowackiego a ulicą Metalowców w Krośnie Odrzańskim – budowa sieci ulic osiedlowych z wodociągiem , kanalizacją rozdzielczą i oświetleniem. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania
Dróg „BART” Bartosz Chrastek
ul. Łokietka 1a
B/49 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku pokoszarowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Piastów w Krośnie Odrz. Gmina Krosno Odrzańskie,
66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Parkowa 1
B/50 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku przy ul. Chrobrego w Krośnie Odrzanskim Gmina Krosno Odrzańskie,
66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Parkowa 1
B/51 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Bielów i Czetowice Gmina Krosno Odrzańskie,
66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Parkowa 1
B/52 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Krośnie Odrzańskim Gmina Krosno Odrzańskie,
66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Parkowa 1
B/53 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Gostchorze,Morsko,Kamień i przy ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzanskim Gmina Krosno Odrzańskie,
66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Parkowa 1
B/54 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych w Gostchorzu. Elektrownie Wiatrowe
Zielona Gora
Stary Rynek 24
B/55 W trakcie uzupełniania wniosku P.H.U.”Torfex”S.C.
B/56 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zatoki postojowej w Krosnie Odrz. przy ul. Obr. Stalingradu. P.Marek Piechocki
Krosno Odrz.
ul.Obr.Stalingradu 37
B/57 Postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1157 F Krosno Odrzańskie - Bytnica PRODROM S.C.
Grzepnica 1 p
72-003 Dobra
B/58 Postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia : „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie –rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Chojna.” Gmina Krosno Odrzańskie
66-600 Krosno Odrz.
ul. Parkowa 1
B/59 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali sportowej wraz z kortem tenisowym i boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim , przy ul. Szkolnej. Powiat Krośnieński
B/60 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szkolnej na działce nr 155/2. Powiat Krośnieński
B/61 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji budynku żłobka na cele statutowe OHP-Środowiskowy Hufiec Pracy w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów , na działce nr 603. Ochotnicze Hufce Pracy
Lubuska Wojewódzka Komenda
w Zielonej Górze
B/62 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Glibiel w Łochowicach Przedsiębiorstwo
Budowy i Utrzymania Dróg
BART Bartosz Chrastek
Zielona Góra
B/63 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do odparowania wód technologicznych na terenie zakładu Hardex S.A. w Krośnie Odrzańskim , przy ul. Gubińskiej 63. Hardex S.A.
Krosno Odrzańskie
ul. Gubińska 63
B/64 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ograniczaniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez modernizację kotła OR-32 na terenie Zakładu Hardex S.A. w Krośnie Odrz. Hardex S.A.
Krosno Odrzańskie
ul. Gubińska 63
B/65 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 11261/9600 Krosno Odrzańskie Wschód , na działce nr 734/1. ITA Telecom Polska
Sp. z o. o. Zielona
Góra ul. Niecała 2a
B/66 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : „Przebudowa drogi krajowej nr 29 , relacji Słubice-Połupin , polegająca na budowie zatoki autobusowej w Krośnie Odrzańskim. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Zielonej Górze
B/67 Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku z dnia 16.03.2009 r. w przedmiocie wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej ERA 41293 w m. Krosno Odrzańskie. ITE Sp. z o. o.
62-032 Luboń
ul. Armii Poznań 91a
B/68 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie remizy wraz z salą szkoleniowo-treningową w Radnicy , na działce nr 351 Gmina Krosno
Odrzańskie
B/69 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Pułaskiego 3. Gmina Krosno
Odrzańskie
B/70 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrz. Gmina Krosno
Odrzańskie
B/71 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w m. Chyże Gmina Krosno
Odrzańskie
B/72 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie boisk rekreacyjnych przy Zespole Szkół w miejscowości Wężyska. Gmina Krosno
Odrzańskie
B/73 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie boisk rekreacyjnych przy Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy. Gmina Krosno
Odrzańskie
B/74 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14.09.2009 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce nr 333/1 w Gostchorzu. Elektrownie Wiatrowe, Zielona Góra ul. Stary Rynek 24
B/75 Postanowienie Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18.11.2009 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu do miejskiej sieci wodociągowej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej w miejscowości Stary Raduszec Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg
„BART” Bartosz Chrastek,,Zielona Góra
ul.Łokietka 1a
 
B/76 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w Krośnie Odrzańskim, na działce nr 736 Polska Telefonia Cyfrowa
Sp.z o.o.
Warszawa
 
B/77 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi gminnej w Osiecznicy Gmina Krosno
Odrzańskie
 
B/78 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków nr PS-50 na terenie dz.nr 86/7 w miejscowości Czetowice. Gmina Krosno
Odrzańskie
 
B/80 Postanowienie znak: GN.VI.7624-2/6/10 z dnia 22.04.2010 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.„ „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie-budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bielów i m. Czetowice” Gmina Krosno
Odrzańskie
 
B/83 Postanowienie znak: GN.VI.7624-5/3/1/10 z dnia 04.06.2010 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „ Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie”. Gmina Krosno
Odrzańskie
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
B/81 Postanowienie znak: GN.VI.7624-4/10 z dnia 30.06.2010 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : „ Przebudowa istniejącej wiaty ze zmianą lokalizacji dystrybutorów paliwa na wysepce drogowej, w celu dwustronnej obsługi na stacji paliw oraz budowa wewnętrznych dróg manewrowych na terenie działki nr 331, położonej w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Kościuszki”. „Dan-Pol” Daniel Dworak
Żagań
ul. Staszica 1
B/82 Decyzja znak: GN.VI.7624-4/5/10 z dnia 08.06.2010 r. w o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „ Rewitalizacja obiektu Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim „ Komenda Wojewódzka Policji
w Gorzowie Wlkp.
B/84 Postanowienie znak: GN.VI.7624-6/6/10 z dnia 19.08.2010 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia : „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Radnica od km 6+200 do km 9+500” Zarząd Województwa Lubuskiego
B/85 Postanowienie znak: GN.VI.7624-7/4/10 z dnia 02.09.2010 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „ Przebudowa drogi 1159 F Maszewo-Osiecznica długości 9,639 km od km 16+927 do 26+566” Zarząd Dróg Powiatowych
w Krośnie Odrzańskim
B/86 Decyzja znak: GN.VI.7624-8/9/10 z dnia 21.09.2010 r. . o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w Radnicy, na działce nr 339/5. P.W.IREK
Ireneusz Kopczyński
Radnica 95
B/87
Decyzja znak: GN.VI.7624-9/3/10 z dnia 14.09.2010 r. o umorzeniu
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węzyska.
Gmina
Krosno Odrzańskie
B/88 Decyzja znak: GN.VI.7624-9/3/10 z dnia 14.09.2010 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi 1159F Maszewo-Osiecznica długości 9,639 km”. Zarząd Dróg Powiatowych
w Krośnie Odrzańskim
B/89 Decyzja znak: GN.VI.7624-11/4/10 z dnia 25.10.2010 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Remont drogi gminnej we wsi Marcinowice. Gmina Krosno Odrzańskie
B/90 Postanowienie znak: GN.VI.7624-12/4/10 z dnia 27.10.2010 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : „ Przebudowa ulicy Jaskółczej w Krośnie Odrzańskim”. Gmina Krosno Odrzańskie
B/91 Postanowienie orzekające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcinowice”. Gmina Krosno Odrzańskie
B/92 Postanowienie orzekające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa mostu w miejscowości Będów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w km 0+368”. Infrastruktura Komunikacyjna,
55-140 Żmigród,
ulica Przemysłowa 2
B/93 Decyzja o umorzeniu postępowania dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej IT Polpager S.A. planowanej do zlokalizowania w Krośnie Odrzańskim, przy ul. 20 Lutego, na dz. nr 440(obręb 1) IT Polpager S.A.
Warszawa
B/94 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 31746 Bielów planowanej do zlokalizowania w m. Czetowice, na dz. nr 20. Burmistrz
Krosna Odrzańskiego
B/95 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko z dnia 25.01.2012 r. znak:7624.4.3.2012. P.Piotr Kinal
Kamień 13
66-600 Krosno Odrzańskie
B/96 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 19.04.2012 r. znak:7624.1.5.2012. ORLEN GAZ, Sp.z o.o.
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Gubińska 65
B/97 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Termomodernizacji Zespołu Szkół w Wężyskach Gmina Krosno Odrzańskie
B/98 Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Gostchorze Biuro Innowacyjno-Wdrożeniowe DUE, Sp. z o.o.
Zielona Góra, ul. Chopina
B/99 Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Radnica Biuro Innowacyjno-Wdrożeniowe DUE, Sp. z o.o.
Zielona Góra, ul. Chopina
B/100 Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczy Biuro Innowacyjno-Wdrożeniowe DUE, Sp. z o.o.
Zielona Góra, ul. Chopina
B/101 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej instalacji zewnętrznej odprowadzenia ścieków deszczowych oraz przebudowy tacy szczelnej pod wiatą wraz z wysepkami, przewidzianych do realizacji na dz.nr 726 w Krośnie Odrzańskim PKN ORLEN S.A. 09-411 ul. Chemików 7.
B/102 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji starego i budowie całkowicie nowego węzła rębalni w Zakładzie HOMANIT – Krosno Odrzańskie, Sp. z o.o.  HOMANIT Krosno Odrzańskie,   Sp. z o.o.
Krosno Odrzańskie, ul. Gubińska 63
B/103 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecznica, na działce nr 493/3 Firma Handlowa Erpas w Osiecznicy
B/104 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:
1.Zbiornika wody w okolicach ul. Działkowca w Krośnie Odrzańskim oraz sieci wodociągowej do m. Bielów w celu zaopatrzenia  w wodę  m. Łochowice, Czetowice i Bielów.
2.Zbiornika wody w pobliżu m. Kamień zasilanego z SUW Gostchorze w celu zmiany zasilania w wodę ul. Szosa Poznańska w Krośnie Odrzańskim oraz m. Kamień i modernizacja SUW w Gostchorzu polegająca na wymianie urządzeń technologicznych
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, Sp. z o.o. 
Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23
B/105 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego branży spożywczej firmy Kostka Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, na działce nr 435/9, położonej w Krośnie Odrzańskim. Kostka Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
B/106 Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
1.Drogi wewnętrznej i chodnika-działka ewidencyjna nr 1232/6, na terenie Strefy Przemysłowej, z włączeniem do ul. Edisona-działka nr 1232/12 w Krośnie Odrzańskim,
2.Kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej (dz. nr 1232/6) z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z ul. Edisona (dz.nr 1232/12), na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,
3.Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w projektowanym chodniku (dz.nr 1232/6), na działkach nr 1232/2, 1232/4, 1232/16, 1232/21, w pasie drogi – ul. Edisona (dz.nr 1232/12), do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 1232/18, na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,
4.Sieci wodociągowej na odcinku: od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Edisona (dz.nr 1232/12), następnie wzdłuż ul. Edisona i Newtona oraz w projektowanej drodze wewnętrznej ( dz.nr 1232/6),  na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,
Gmina Krosno Odrzańskie
B/107
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Retno”,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
B/108
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie przystani rzecznej w miejscowości Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie, wykonywanej w ramach inwestycji pn.„Budowa przystani rzecznych na Odrze(na odcinku Środkowej Odry od Bytomia Odrzańskiego – km 416 do Kostrzyna nad Odrą – km 617.)”
COMPONO
Sp. z o.o.
Szczecin
B/109
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.”Punkt zbierania i przetwarzania odpadami przy ul. Bohaterów Wojska
Polskiego w Krośnie Odrzańskim”
POLCOPPER
Przysieka Polska
B/110
Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii produkcyjnej płyt drewnopodobnych HDF
w Zakładzie HOMANIT
HOMANIT Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie
B/111
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii sortowania zrębków w Zakładzie HOMANIT
HOMANIT Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie
B/112
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim” w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie - etap I.”
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo  Wodno Kanalizacyjne            Krosno Odrzańskie
B/113
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w ramach zadania przedsięwzięcia budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Projekt uzbrojenia ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim.”
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo  Wodno Kanalizacyjne            Krosno Odrzańskie
B/114
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie obiektów i systemu monitoringu Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”.
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo  Wodno Kanalizacyjne            Krosno Odrzańskie
B/115
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji LPG i ON na potrzeby zakładu HOMANIT-Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.
HOMANIT Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie
B/116
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo  Wodno Kanalizacyjne            Krosno Odrzańskie
B/117
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na uruchomieniu zakładu metalowego w istniejącej hali przy ul. Gubińskiej 73 w Krośnie Odrzańskim, na działkach nr 440/8, 440/9, 440/10 i 440/11 oraz posadowienia nowej hali namiotowej o powierzchni maksymalnej do 2000 m2.
MAGRET
Sp. z o.o.
 Warszawa   
B/118
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ulicami: Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim.
Gmina Krosno Odrzańskie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Dudczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Dudczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-30 11:47:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-30 12:03:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-31 08:27:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »