ˆ

Karty E

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Spis formularzy E

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-12-30 12:17:11 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Nr kolejny karty Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu Dane podmiotu
E/1 Raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji- ,,Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji’’. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,Diament’’ Zdzisław Libner ul. Wiejska 6, 66-600 Krosno Odrz.
E/2 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia- ,,Budowa zakładu montażu mebli tapicerowanych na działkach nr 189/9 i 189/13 w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Lipowej’’. ,,Polset’’ Spółka z.o.o. ul. Boh.Westerplatte 4/5 65-034 Zielona Góra
E/3 Raport w sprawie oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej ERA o nazwie ,,41149 Szklarka Radnicka kKrosna’’ . Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z.o.o., Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
E/4 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Nr 31016 Szklarka Radnicka, na dz.nr 339/6. Elżbieta Walentynowicz z upoważnienia inwestora Polkomel S.A. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
E/5 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- przebudowa stacji bazowej Telefonii Cyfrowej Sieci ERA 41080 Krosno Odrzańskie Plus na terenie działki 277/5 położonej w obrębie wsi Marcinowice. Polska Telefonia Cyfrowa, Sp.z.o.o. Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
E/7 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie – Etap I Zadanie – kanalizacja sanitarna w mieście Krosno Odrzańskie ul.M.Konopnickiej, Dąbrowskiego, Armii Czerwonej, Armii Ludowej i Kilińskiego. Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz.
E/8 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowie sieci kanalizacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie –etap I –kanalizacja sanitarna w Radnicy i Szklarce Radnickiej. Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz.
E/11 Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kamień, Morsko, Gostchorze i ul. Armii Czerwonej w Krośnie odrzańskim. Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz.
E/16 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiecznica, gmina Krosno Odrzańskie. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
E/22 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel, Sp.z.o.o. nr 2284/3941-Krosno Odrzańskie Miasto. Polska Telefonia Komórkowa, CENTERTEL Sp.z.o.o, ul.Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
E/33 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp.z o.o. nr 2284/3941 – Krosno Odrzańskie – Miasto Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL
Sp.z o.o Warszawa
ul.Skierniewicka 10 a.
E/34 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A.Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie , w obrębie wsi Marcinowice, na działce nr 277/5. Edward Ambroziak
Warszawa
Pełnomocnik ENEA S.A. Poznan
« powrót do poprzedniej strony