ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - 2010 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Przedmiot zarządzenia Uwagi
154. 31.12.2010 154/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2010 r. Wydz.
F
153. 30.12.2010 153/10 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
GN
152. 30.12.2010 152/10 w sprawie zbycia gruntów pod wybudowanym garażem z własnych środków. Wydz.
GN
151. 28.12.2010 151/10 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.
GN
150. 28.12.2010 150/10 w sprawie wyznaczenia terenu na czasową działalność handlową. Wydz.
GN
149. 23.12.2010 149/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców na wykonanie remontu nawierzchni sportowej w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pocztowej 27. Wydz.
IR
148. 21.12.2010 148/10 w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Marii Mozolewskiej – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Wydz.
OPS
147. 21.12.2010 147/10 w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Wyrzykowskiej – inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Wydz.
OPS
146. 21.12.2010 146/10 w sprawie upoważnienia Pani Teresy Lewandowskiej – starszego inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Wydz.
OPS
145. 21.12.2010 145/10 w sprawie upoważnienia Pani Iwony Cudak-Kossowskiej – starszego inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Wydz.
OPS
144. 21.12.2010 144/10 w sprawie upoważnienia Pani Zdzisławy Ostrowskiej – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Wydz.
OPS
143. 21.12.2010 143/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
OPS
142. 21.12.2010 142/10 w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wydz.
GN
141. 20.12.2010 141/10 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego. Wydz.
 
140. 16.12.2010 140/10 w sprawie wyznaczenia terenu na czasową działalność handlową. Wydz.
GN
139. 09.12.2010 139/10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydz.
OPS
138. 08.12.2010 138/10 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
GN

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

137. 08.12.2010 137/10 w sprawie regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
OK
136. 08.12.2010 136/10 w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok 2010. Wydz.
OK
135. 06.12.2010 135/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku. Wydz.
O
134. 03.12.2010 134/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
OPS
133. 30.11.2010 133/10 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlano-montażowych w zakresie odbudowy zniszczonej infrastruktury w wyniku powodzi 2010roku, zadania inwestycyjnego pn. „Remontu sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim, w ulicach: Grobla, Wiejska, Żeromskiego i Gubińska”. Wydz.
GN
132. 26.11.2010 132/10 w sprawie odwołania pana Mirosława Glaza ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego. Wydz.
O
131. 24.11.2010 131/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
GN
130. 24.11.2010 130/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z obciążenia hipoteką przymusową. Wydz.
GN
129. 24.11.2010 129/10 w sprawie przedłużenia umowy najmu. Wydz.
GN
128. 24.11.2010 128/10 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do listy najmu na lokal socjalny na 2010 rok. Wydz.
GN
127. 19.11.2010 127/10 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
GN
126. 18.11.2010 126/10 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od września do grudnia roku szkolnego 2010/2011. Wydz.
OK
125. 16.11.2010 125/10 w sprawie zbycia gruntu przyległego. Wydz.
GN
123. 08.11.2010 123/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy gruntów. Wydz.
GN
122. 08.11.2010 122/10 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
GN
121. 04.11.2010 121/10 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 103A/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 września 2010r. Wydz.
F
120. 03.11.2010 120/10 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do listy najmu na lokal mieszkalny na 2010 rok. Wydz.
GN
119. 29.10.2010 119/10 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.. Wydz.
O
118. 28.10.2010 118/10 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
O
117. 25.10.2010 117/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej przebudowy i modernizacji targowiska wiejskiego w Krośnie Odrzańskim z uwzględnieniem przebudowy ul. Parkowej”. Wydz.
GN
115. 22.10.2010 115/10 w sprawie zawarcia umowy najmu. Wydz.
GN
114. 22.10.2010 114/10 w sprawie wyznaczenia terenu na czasową działalność handlową. Wydz.
GN
113. 21.10.2010 113/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na remont drogi gminnej, dojazdowej do pól położonej w miejscowości Wężyska działka nr 548 o długości 0,580 km. Wydz.
GN
112. 15.10.2010 112/10 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.
GN
111. 15.10.2010 111/10 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do listy najmu na lokal mieszkalny na 2010 rok. Wydz.
GN
110. 14.10.2010 110/10 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.
GN
109. 14.10.2010 109/10 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz.
GN
108. 07.10.2010 108/10 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi systemu informatycznego Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Wydz.
O
107. 06.10.2010 107/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłanianie wykonawców na wykonanie dokumentacji oraz robót remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych Gminy Krosno Odrzańskie w 2010 r. Wydz.
IR
106. 05.10.2010 106/10 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do listy najmu na lokal mieszkalny na 2010 rok. Wydz.
GN
105. 01.10.2010 105/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy gruntów. Wydz.
GN
104. 01.10.2010 104/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na usługę „Najmu urządzenia rejestrującego wykroczenia”. Wydz.
SM
103a. 30.09.2010 103a/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2010 rok.

Załącznik 1.
Wydz.
F
103. 29.09.2010 103/10 w sprawie sprostowania udziału. Wydz.
GN
102. 29.09.2010 102/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
GN
101. 29.09.2010 101/10 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz.
GN
100. 29.09.2010 100/10 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
99. 29.09.2010 99/10 w sprawie powołania zespołu wyborczego. Wydz.
O
98. 24.09.2010 98/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy placów zabaw w Radnicy i Wężyskach w ramach programu „Radosna Szkoła”. Wydz.
GN
97. 24.09.2010 97/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remontu sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim, w ulicach: Grobla, Wiejska, Żeromskiego, Gubińska” . Wydz.
IR
96. 20.09.2010 96/10 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do listy najmu na lokal mieszkalny na 2010 rok. Wydz.
GN
95. 15.09.2010 95/10 w sprawie przedłużenia umowy najmu. Wydz.
GN
94. 15.09.2010 94/10 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.
GN
93. 15.09.2010 93/10 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
GN
92. 15.09.2010 92/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy gruntów. Wydz.
GN
91. 07.09.2010 91/10 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do listy najmu na lokal socjalny na 2010 rok. Wydz.
GN
90. 07.09.2010 90/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy gruntów. Wydz.
GN
89. 27.08.2010 89/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Wydz.
F
88. 27.08.2010 88/10 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
87. 26.08.2010 87/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Wydz.
OK
86. 26.08.2010 86/10 w sprawie zamiany nieruchomości. Wydz.
GN
85. 26.08.2010 85/10 w sprawie przyznania nagród. Wydz.
GN
84. 24.08.2010 84/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
GN
83. 10.08.2010 83/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Wydz.
GN
82. 10.08.2010 82/10 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do listy najmu na lokal mieszkalny na 2010 rok. Wydz.
GN
81. 09.08.2010 81/10 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
80. 09.08.2010 80/10 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
79. 22.07.2010 79/10 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
78. 16.07.2010 78/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2010 r. Wydz.
F
77. 16.07.2010 77/10 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
O
76. 16.07.2010 76/10 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
O
75. 12.07.2010 75/10 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. Wydz.
GN
74. 12.07.2010 74/10 w sprawie zbycia gruntu przyległego. Wydz.
GN
73. 12.07.2010 73/10 w sprawie zbycia gruntu przyległego. Wydz.
GN
72. 12.07.2010 72/10 w sprawie zbycia działki w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego. Wydz.
GN
71. 12.07.2010 71/10 w sprawie zbycia działki w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego. Wydz.
GN
70. 12.07.2010 70/10 w sprawie zbycia działki w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego. Wydz.
GN
69. 12.07.2010 69/10 w sprawie zbycia działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz.
GN
68. 12.07.2010 68/10 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.
GN
67. 08.07.2010 67/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz.
OK
66. 06.07.2010 66/10 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
65. 01.07.2010 65/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP. Wydz.
O
64. 01.07.2010 64/10 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
GN
63. 01.07.2010 63/10 w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy. Wydz.
OK
62. 30.06.2010 62/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie zasiłku celowego z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi w maju 2010 roku. Wydz.
OPS
61. 29.06.2010 61/10 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie zasiłku celowego z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi w maju 2010 roku. Wydz.
OPS
60. 24.06.2010 60/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP. Wydz.
O
59. 24.06.2010 59/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy na załadunek i transport ziemi ze strefy przemysłowej na składowisko odpadów w Łochowicach. Wydz.
GN
58. 24.06.2010 58/10 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do listy najmu na lokal socjalny na 2010 rok. Wydz.
GN
57. 23.06.2010 57/10 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
56. 23.06.2010 56/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2010 r. Wydz.
F
55. 17.06.2010 55/10 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
GN
54. 10.06.2010 54/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP. Wydz.
O
53. 10.06.2010 53/10 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
GN
52. 10.06.2010 52/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
GN
51. 09.06.2010 51/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Wydz.
GN
50. 08.06.2010 50/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
WTZ
49. 08.06.2010 49/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP. Wydz.
O
48. 01.06.2010 48/10 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powodziowych powstałych w mieniu Gminy Krosno Odrzańskie wskutek powodzi w maju 2010 r. Wydz.
IR
47. 01.06.2010 47/10 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w gospodarstwach domowych, w wyniku powodzi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w maju 2010 roku. Wydz.
OPS
46. 31.05.2010 46/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP. Wydz.
O
45. 26.05.2010 45/10 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca roku szkolnego 2009/2010. Wydz.
OK
44. 20.05.2010 44/10 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego oraz olimpiady wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ramach programu edukacyjnego pt. "Bezpieczne Życie". Wydz.
 OK
43. 17.05.2010 43/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
 GN
42. 13.05.2010 42/10 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej. Wydz.
 OK
41. 10.05.2010 41/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013. Wydz.
 IR
40. 05.05.2010 40/10 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
 GN
39. 30.04.2010 39/10 w sprawie wprowadzenia do stosowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
 USCiSO
38. 29.04.2010 38/10 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP. Wydz.
 
37. 28.04.2010 37/10 w sprawie nabycia gruntu. Wydz.
 GN
36. 19.04.2010 36/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wydz.
 OK
35. 15.04.2010 35/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2010r.
Tabela nr 1.
Wydz.
 F
34. 31.03.2010 34/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2010r.
Tabela nr 1.
Tabela nr 2.
Wydz.
 F
33. 30.03.2010 33/10 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
 SM
32. 30.03.2010 32/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
 GN
31. 30.03.2010 31/10 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i lokale socjalne na 2010 rok. Wydz.
 GN
30. 29.03.2010 30/10 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego nr 20/10 z dnia 15 lutego 2010 roku o powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i w m. Czetowice” Wydz.
 IR
29. 26.03.2010 29/10 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego nr 110/09 z dnia 10 września 2009 roku o powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy „Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Słowackiego-Metalowców w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
 IR
28. 22.03.2010 28/10 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. 
 GN
27. 16.03.2010 27/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłanianie wykonawców na wykonanie dokumentacji oraz robót drogowych w 2010r.
Załącznik 1.
 
Wydz.
 IR
25. 05.03.2010 25/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Wydz.
 ZB
24. 02.03.2010 24/10 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.
GN  
23. 26.02.2010 23/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydz.
 OPS
22. 17.02.2010 22/10 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2010. Wydz.
 GN
21. 17.02.2010 21/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na usługę „Najmu urządzenia rejestrującego wykroczenia”. Wydz.
 SM
20. 15.02.2010 20/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i w m. Czetowice”. Wydz.
 IR
19. 15.02.2010 19/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej w miejscowości Stary Raduszec”. Wydz.
 IR
18. 08.02.2010 18/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia. Wydz.
 OK
17. 08.02.2010 17/10 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz.
 GN
16. 08.02.2010 16/10 w sprawie sprostowania udziału. Wydz.
 GN
15. 08.02.2010 15/10 w sprawie sprostowania udziału. Wydz.
 GN
14. 08.02.2010 14/10 w sprawie sprostowania udziału. Wydz. 
 GN
13. 08.02.2010 13/10 w sprawie zbycia przedpokoju i zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej. Wydz.
 GN
12. 08.02.2010 12/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
 GN
11. 08.02.2010 11/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
 GN
10. 28.01.2010 10/10 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.
 GN
9. 18.01.2010 9/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
 GN
8. 18.01.2010 8/10 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
 GN
7. 18.01.2010 7/10 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. Wydz.
 GN
6. 18.01.2010 6/10 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
 GN
5. 15.01.2010 5/10 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.
 GN
4. 14.01.2010 4/10 w sprawie przedłużenia umowy najmu. Wydz.
 GN
3. 14.01.2010 3/10 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
 GN
2. 11.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-18 10:22:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-18 10:22:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-14 11:44:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »