ˆ

Burmistrz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Marek Cebula
Tel. 68 4109 702
E-mail: 

Zastępca Burmistrza – Roman Siemiński
Tel. 68 4109 702
E-mail: 

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb wyboru burmistrza określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) i ustawa o samorządzie gminnym. 
Burmistrz gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.
Do ustawowo wskazanych zadań burmistrza należy w szczególności:
• przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
• określanie sposobu wykonywania uchwał,
• gospodarowanie mieniem komunalnym,
• wykonywanie budżetu,
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
• reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
• przedstawieniw radzie co roku do 31 maja raportu o stanie gminy.
Jako organ administracji
Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania decyzji burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.
Jako kierownik urzędu
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Mikołajczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-23 10:51:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-23 10:51:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 07:55:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »