ˆ

Jednostki organizacyjne Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Jednostki organizacyjne Gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-08-27 17:47:39 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bie-żące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania okre-ślone w statutach tych jednostek.
 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23, tel/fax 0 68 383 5185
Zakład budżetowy
Uchwała Nr XVII/139/91 Rady Gminy i Miasta w Krośnie Odrzańskim z 20.12.1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komu-nalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H, tel. 0 68 383 3360, fax 0 68 383 3361
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr VII/26/07 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
 

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 27, tel. 0 68 383 5426, fax 0 68 383 5363
(godz. 8:00 - 15:30)
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego 3, tel. 0 68 383 5408, fax 0 68 383 0624
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr XXXVIII/254/06 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 08 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
 

4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, tel 0 68 383 5026
Instytucja kultury
Uchwała Nr XVIII/126/2000 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22.09.2000 r. w sprawie na-dania Statutu Bibliotece Pu-blicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrz.
 

5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 1, tel. 0 68 383 5179
Jednostka budżetowa
Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 25 lutego 1993 r.
 

6. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bolesława Krzywoustego 2, tel. 0 68 383 5507
Jednostka budżetowa
Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 3.10.1994 r.
 

7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6 d, tel. 68 383 5456
Jednostka budżetowa
Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w kwietniu 2013 r.
 

8. Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Chrobrego 33, tel. 0 68 383 5247
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr VIII/52/03 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzań-skim z 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim
 

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim, ul. Bohaterów WP. 21 w skład której wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Bohaterów WP 21
oraz Przedszkole w Starym Raduszcu z oddziałem w Czarnowie.

10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Moniuszki 30, tel. 0 68 383 5243
Jednostka budżetowa
Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 05.05.1993 r.
 
11. Zespół Szkół w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3 w skład której wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3,
Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3.

12. Szkoła Podstawowa w Radnicy 66-600 Krosno Odrzańskie
Radnica 146, Tel./fax 0 68 383 1525
Jednostka budżetowa
Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 29.04.1993 r.
 

13. Zespół Szkół w Wężyskach 66-600 Krosno Odrzańskie
Wężyska 157, Tel. 0 68 383 1867
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr VI/35/99 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzań-skim z snia 31.03.1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wężyskach
 
14. Zespół Edukacyjny w Osiecznicy
66-600 Krosno Odrzańskie, Osiecznica 1, Tel. 0 68 383 7024
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr XXXV/264/2002 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27.06.2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy

Statut Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy - [Pobierz]  
 
15. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H, tel. 0 68 383 3380, fax 0 68 383 3381
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr XX/153/2000 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.12.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Warsztaty Terapii zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
 

16. Centrum Artystyczno-Kulturalne "Zamek"
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 1, tel. 0 68 383 8994,
Instytucja kultury
Uchwała Nr XXXVIII/256/09 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
 
« powrót do poprzedniej strony