ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komenda Straży Miejskiej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Straż Miejska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komendant: Sławomir Cander tel. 68 4109 790, pokój nr 22
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 22, 23, 24, 25
  • Agnieszka Biegunajtis, tel. 68 4109 791, pokój nr 22
Strażnicy:
  • Dariusz Murawski - pokój nr 25,
  • Grzegorz Sadowski - pokój nr 25,
  • Artur Baturo - pokój nr 23,
  • Aneta Michalicka  - pokój nr 23,
  • Justyna Madajczyk  - pokój nr 23
Nr tel. pod który zgłaszane maja być interwencje: 986 oraz 68 383 80 34
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Straż Miejską w Krośnie Odrzańskim [POBIERZ]
 
Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
 
1) patrolowanie zagrożonych rejonów miasta i obszarów wiejskich;
2) podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;
3) kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących:
a) porządku i czystości na terenie gminy,
b) porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach,
c) ochrony środowiska;
4) udział w zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof lub innych miejsc zagrożonych podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów;
5) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku zimowego utrzymania chodników przylegających do posesji;
6) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
7) kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego zgodnie z ustawowymi uprawnieniami;
8) bezpośrednie zabezpieczenie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, w tym uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;
9) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych;
10) dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osób w przypadkach wynikających z ustawy o strażach gminnych;
11) ściganie wykroczeń w szczególności poprzez:
a) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
b) przeprowadzanie czynności wyjaśniających,
c) sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego;
12) prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji należności z tytułu grzywien w postępowaniu mandatowym;
13) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
14) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji;
15) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód;
16) ujawnianie i powodowanie usuwania z dróg publicznych porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;
17) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych;
18) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów używania wizerunku herbu gminy;
19) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;
20) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy przez organy gminy;
21) opracowywanie i realizacja porozumień z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
22) sprawdzanie prawidłowości umieszczania i terminowego usuwania ogłoszeń, obwieszczeń i plakatów wyborczych i referendalnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Gierczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-09 15:01:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-09 15:21:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-28 15:24:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »