ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYS A– BÓBR”

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-18 13:35:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Przewodniczącego Zarządu
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami
Komunalnymi „ODRA – NYS A– BÓBR”
W związku z wdrażaniem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w regionie Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi ‘ODRA – NYSA – BÓBR’ poszykuje pracownika na stanowisko:
Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYS A– BÓBR”
I. Miejsce Zatrudnienia:
Siedziba Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA –NYSA – BÓBR”
II.  Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu.
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
1. Niezbędne wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane techniczne, ekonomiczne, prawnicze,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- min 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość przepisów w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach, o gospodarce komunalnej, o ochronie środowiska.
 
2. Wymagania dodatkowe:
- zaangażowanie w pracę, chęć podejmowania nowych wyzwań,
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- dyspozycyjność,
- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu min. komunikatywnym.
 
IV. Zakres zadań:
- przygotowanie i koordynowanie spraw związanych z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zrzeszonych w Międzygminnym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYS A– BÓBR”
- kierowanie pracami biura, Zarządu oraz bieżącymi sprawami Związku,
-  reprezentowanie Związku na zewnątrz.
 
V. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopia dowodu osobistego (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- kserokopia prawa jazdy (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Ponadto dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.)
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Termin miejsce składania dokumentów:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Przewodniczącego Zgromadzenia  Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYSA – BÓBR” w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, tel. 68 – 41 09 702
do dnia 1 października 2012 roku, do godz. 15.30.
 
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Przewodniczącego Komisji Konkursowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYSA – BÓBR”
w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis „nabór na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYS A– BÓBR”
Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.
 
Przewodniczący Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami
Komunalnymi „ODRA – NYSA – BÓBR”
Marek Cebula
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Pawlik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Pawlik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-18 13:35:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-18 13:35:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-18 13:35:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony