ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

sm-referent

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.05.05

O.II-1110/4/09


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na młodszego referenta w Straży Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie średnie.
4. Posiada co najmniej półroczny staż pracy.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku
młodszego referenta.
2. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, oraz dyspozycyjność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z obsługa programu e-mandat:
- wprowadzanie danych osobowych sprawców wykroczeń,
- wypełnianie kart MRD-5 i tytułów wykonawczych,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy strażników miejskich.
2. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych i półrocznych z realizacji zadań Straży Miejskiej.
3. Przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.
4. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie - świadectwo (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniają wymogów formalnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 18.05.2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko młodszego referenta w Straży Miejskiej”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) .

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

/-/ Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Andrzej Chinalski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-05 08:41:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-05 08:43:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-05 08:43:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne” Sp. z o.o. w organizacji , w związku z rozpoczęciem swojej działalności, poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA ds. KADR i PŁAC

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, sporządzanie list płac oraz rozliczanie umów cywilno – prawnych, sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych.
Od kandydatów oczekujemy:
• znajomości przepisów prawa pracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej;
• min. 3- letniego doświadczenia na podobnym stanowisku;
• dobrej znajomości przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych;
• obowiązkowości i dokładności;
• umiejętności pracy w zespole;
• znajomości obsługi komputera: MsOffice;
• wykształcenia minimum średniego
Oferujemy:
• Możliwość rozwoju.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne składanie ofert (CV, list motywacyjny ze zdjęciem)
w terminie do 30.04.2009 r. na adres Spółki: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w organizacji ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie lub drogą elektroniczną 

TEL: 0514178222.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-06 13:55:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-06 13:55:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-06 13:55:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne” Sp. z o.o. w organizacji , w związku z rozpoczęciem swojej działalności, poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• Zapewnienie prawidłowej pracy pionu księgowości, kadr i rozliczeń.
• Sterowanie płynnością finansową spółki.
• Kontrolę kosztów wszystkich aspektów działalności spółki.
• Prawidłowe rozliczanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń ZUS
• Przygotowywanie bilansów, raportów i analiz na potrzeby Zarządu i sprawozdawczości GUS
• Współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym
• Współpraca z bankami w zakresie obsługi kredytowej oraz rachunków bankowych

Od kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenie wyższe, kierunek ekonomia, księgowość i finanse.
• Minimum 3 letnie doświadczenia w pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
• Bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
• Doświadczenie we współpracy z prawnikami i notariuszami.
• Zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy.

Oferujemy:
• Możliwość rozwoju.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne składanie ofert (CV, list motywacyjny ze zdjęciem) w terminie do 11.04.2009 r. na adres Spółki: „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne” Sp. z o.o. w organizacji ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie TEL: 0514178222.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-19 10:34:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-19 10:34:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-19 10:34:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23

ogłasza nabór na stanowisko

referenta ds. finansowo-księgowych, kasjera

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie co najmniej średnie,
2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3. nieposzlakowana opinia,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
5. znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
6. praktyczna umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych.

b. Wymagania dodatkowe:

1. udokumentowany staż pracy,
2. podstawowa znajomość obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
3. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność pracy w zespole,
4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu kserokopiarka, fax-u.

II. Zakres zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku:

1. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie z dekretacją,
2. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
3. terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń,
4. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zgubieniem,
5. rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych, profesjonalna obsługa klienta,
6. prowadzenie kasy zakładu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zm.) oraz wydanego z delegacji w niej zawartej rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129, poz. 858)
7. przyjmowanie wpłat gotówkowych w oparciu o asygnaty kasowe,
8. dokonywanie wypłat wg. zatwierdzonych dokumentów,
9. sporządzanie rejestrów bankowych na podstawie wyciągów.

III. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. curriculum vitae,
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. kwestionariusz osobowy,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. oświadczenie o niekaralności,
7. zaświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

5.02.2009r. do godziny 14:00,

b. Sposób:

w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko referenta ds. finansowo-księgowych, kasjera”, osobiście lub listem poleconym,

c. Miejsce:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23,
66-600 Krosno Odrzańskie, pok. 15, dział służby pracowniczej (I piętro).

V. Informacje dodatkowe:

1. kontakt z kierownikiem działu służby pracowniczej: tel. 068 383 51 85;
2. aplikacje, które wpłyną do ZGKiM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
3. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Krośnie Odrz., ul. Wiejska 23 (parter), oraz na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.;
4. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
5. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Krośnie Odrz., ul. Wiejska 23, oraz na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.;
6. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-26 11:17:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-26 11:18:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-26 11:18:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

aplikant

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/3/09
Krosno Odrzańskie, 2009.01.23Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony

III. Wymagania od kandydatów związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne dla kandydatów

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. ukończone 21 lat,
5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
6. niekaralność,
7. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
8. nienaganna opinia,
9. wykształcenie średnie,
10. znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem (ustawa o strażach gminnych i aktów wykonawczych).

B. Wymagania dodatkowe.

1. znajomość obsługi komputera,
2. preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
3. prawo jazdy kat. B,
4. znajomość topografii miasta i gminy Krosno Odrzańskie.

IV. Predyspozycje osobowościowe kandydata:
1. Umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Strażnika Straży
Miejskiej.
2. Umiejętność analizy spraw i ich oceny.
3. Odporność na stres.
4. Obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość.
5. Rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:
1. służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
2. wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego, wypełnianie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych


VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.Wyłoniony kandydat zobowiązany jest poddać się szczegółowym badaniom lekarskim ogólnym i psychologicznym w Poliklinice MSWiA w Zielonej Górze.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VII. Sposób i termin składania ofert:
1.Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 03.02.2009r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458) rozszerzoną o teksty sprawności fizycznej i badania lekarskie i psychologiczne wynikające z ustawy o strażach gminnych – art. 24a (Dz.U. Nr 123 z 1997 roku poz. 779).


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458 tekst jedn.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-23 10:12:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-23 10:22:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-23 10:22:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/2/09                                                                  Krosno Odrzańskie, 2009.01.16


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Krośnie Odrzańskim
I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:

1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223 poz .1458) o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe preferowane: rolnicze, gospodarka nieruchomościami lub ochrona środowiska.
4. Posiada co najmniej trzy letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, (preferowany: staż pracy w rządowej, samorządowej administracji lub innych instytucjach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami).


B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) ustawa o gospodarce nieruchomościami,
c) ustawy o ochronie środowiska,
d) ustawy o ochronie przyrody ,
e) ustawy o ochronie zwierząt,
f) ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
2. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw z zakresu:
1) Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zgodnie z ustawą, zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.
2) Merytorycznego nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przedstawianie Burmistrzowi okresowych informacji o działalności zakładu.
3) Utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy.
4) Ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
5) Ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.
6) Ustawy o ochronie zwierząt.
7) Gospodarowanie wodami, ochrona wód i ich zasobów.
8) Regulowania w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.
9) Zwalczania klęsk żywiołowych.
10) Utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego.
11) Sprzedaży, oddawania w użytkowania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych.
2. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia studiów
oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.


VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 27 stycznia 2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-16 08:50:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-16 08:50:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-16 08:50:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

naczelnik wydziału

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/1/09
Krosno Odrzańskie, 2009.01.08

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Naczelnika Wydziału Finansowego
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. nr 223 poz .1458) o pracownikach samorządowych.
2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego w tym także, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (studia magisterskie lub studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe)
5. Posiada co najmniej trzy letni staż pracy w księgowości budżetowej.


B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) ustawy o rachunkowości,
c) ustawy o finansach publicznych,
d) ustawy o ordynacja podatkowa,
e) ustawy o podatkach i opłat lokalnych,
d) ustawy o podatku od towarów i usług.
2. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel) oraz systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością wydziału zgodnie z wytycznymi Burmistrza i zadaniami wchodzącymi w zakres działalności wydziału.
2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Bieżące prowadzenie księgowości.
4. Dokonywanie kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
5. Nadzór nad wymiarem, ewidencją i egzekucją podatków i opłat lokalnych.
6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w tym sprawozdań w systemie Besti@.
7. Opracowywanie planów finansowych gminy i harmonogramów realizacji dochodów i wydatków.
8. Bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji.
9. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w sprawach finansowych.
10. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia studiów
oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.


VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 17 stycznia 2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-08 13:00:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-08 13:00:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-08 13:00:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,     listopada 2012 r.
Ogłoszenie

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet
w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
Zamówienie obejmuje następujące stanowisko pracy:
I. Informatyk
1. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego następującego sprzętu/dostaw/usług:
a. Zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych.
b. Przyłączenie do sieci internetowej użytkowników projektu.
c. Świadczenie usługi dostępu do Internetu.
d. Zakup licencji oprogramowania.
e. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
f. Zakup usługi szkoleniowej.

2. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego.
3. Opracowanie wzorów protokołów i formularzy dotyczących wykonywanych prac.
4. Odbiór przedmiotów zamówienia celem stwierdzenia w szczególności:

a. Zgodności wykonania przedmiotu umowy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą/zleceniem.
b. Sprawności technicznej i funkcjonalności dostawy.
c. Zgodności numerów dostarczonych urządzeń z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tych urządzeń.
d. Obecności wymaganego oznakowania dodatkowego związanego z promocją projektu.
e. Test szybkości i jakości łącza internetowego uruchomionego przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.
 
5. Protokolarne przekazanie gotowego do pracy i w pełni sprawnego sprzętu/urządzeń Beneficjentom Ostatecznym projektu.
6. Kontrola jakości plomb i znakowania sprzętu komputerowego dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu.
7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń przeprowadzanie kontroli u Beneficjentów.
8. Sporządzanie protokołów pokontrolnych i sprawozdań z przeprowadzanych kontroli zawierających   w szczególności opis stanu sprzętu, oprogramowania i usług oraz przeprowadzonych serwisów.
9.  Współpraca z dostawcą sprzętu i usług internetowych w przypadku awarii sprzętu czy łącza.
10.  Nadzór nad procesem realizacji usług serwisowych i gwarancyjnych wykonywanych przez 
dostawcę sprzętu, oprogramowania i usług wymienionych w punkcie 1 a-d.
11.  Kontrola jakości wykonywanych usług serwisowych i gwarancyjnych.
12.  Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z odzyskaniem zaginionego sprzętu,
w szczególności jeżeli zaistnieje taka konieczność zgłoszenie kradzieży do organów ścigania oraz
współpraca z organami ścigania.
13.  Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z relokacją sprzętu, oprogramowania oraz
usługi  dostępu do Internetu.
14.  Prowadzenie dziennika dokumentującego pracę wykonywaną w ramach projektu.
15.  Sporządzanie planu kontroli przeprowadzanych w siedzibie BO projektu oraz przedłożenie go do
akceptacji Koordynatora Projektu.

Wymagania: wykształcenie kierunkowe - informatyczne, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka w JST, znajomość zasad realizacji projektów unijnych, doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny.

Wymagania pożądane:
 
 komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;
 umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 umiejętność operatywnego działania, rozstrzygania i podejmowania decyzji;
 rzetelność i systematyczność;
 prawo jazdy kat.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 kopia dowodu osobistego;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 CV;
 list motywacyjny;
 dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy przy projektach unijnych (preferowane przy Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka);
 rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
 
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 1 lub drogą pocztową do dnia7 grudnia 2012 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Informatyka w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole  - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”.
 
List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
Wynagrodzenie za pracę w projekcie będzie wypłacone w oparciu o zawartą umowę po zatwierdzeniu wykonanych prac, na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas realizacji projektu.
 
Wybrana zostanie oferta zapewniająca realizację przedmiotowego zamówienia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Januszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-30 15:02:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-30 15:02:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-30 15:18:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

boi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2008.11.14

O.II-1110/19/08


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na referenta w Wydziale Organizacyjnym
w Krośnie Odrzańskim
 

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
4. Posiada wykształcenie wyższe.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku referenta.
2. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
4. Staż pracy w administracji państwowej lub samorządowej.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Znajomość przepisów:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
- przepisów o archiwum zakładowym.
2. Realizacja zadań związanych z obsługą interesanta w Biurze Obsługi Interesanta:
- udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw,
- wydawanie druków, wniosków do załatwienia spraw oraz pomoc przy ich wypełnianiu,
- przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją,
3. Realizacja zadań z zakresu promocji gminy:
- opracowywanie dokumentów promocyjnych i prezentacji multimedialnych Gminy Krosno Odrzańskie,
- udział w targach i wystawach o tematyce gospodarczej i turystycznej.
4. Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu.
5. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu.
6. Prowadzenie magazynu podręcznego.
7. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 28.11.2008 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
/-/ Andrzej Chinalski
 
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-14 12:12:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-14 12:17:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-14 12:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

nabór audyt

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/18/08

Krosno Odrzańskie, 22.10.2008


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na audytora wewnętrznego
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Jest pełnoletnim obywatelem polskim.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada wykształcenie wyższe (preferowane prawo, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość).
7. Posiada łącznie dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art 1 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
- w służbie cywilnej,
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
8. Posiada jedno z następujących kwalifikacji zawodowych uprawniających do przeprowadzania audytu  wewnętrznego (certyfikaty):
- Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP),Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA) lub,
- ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją  egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub
- posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub,
- złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Samodzielność, dokładność, komunikatywność.
2. Znajomość obsługi komputera.
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Odpowiedzialność i obowiązkowość.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) między innymi: 
- Badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
- Opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego.
- Opracowywanie programu zadania audytowego.
- Przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
- Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzania audytu wewnętrznego.
- Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu.
2. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – (uwierzytelnione kserokopie dyplomów, certyfikatów lub zaświadczeń.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 05 listopada 2008r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim” .

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-22 09:20:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-22 09:26:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-22 09:26:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji