ˆ

Ogłoszenia o wynikach

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, 2012-02-14

O-II.2110.6.2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

  

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, na stanowisko Kierownika Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego nie został zatrudniony żaden kandydat.

Uzasadnienie:

 

W związku z odrzuceniem propozycji zatrudnienia przez najlepszego kandydata nabór nie został rozstrzygnięty.

  

                                                                                               Burmistrz Krosna Odrzańskiego

                                                                                                          Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-15 10:41:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-15 10:41:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 10:41:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.5.2011
Krosno Odrzańskie, 2011-11-14
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWSIKO URZĘDNICZE
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, do zatrudnienia na stanowisku Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
 
wybrany został Pan Adam Teofilak, zamieszkały w Krośnie Odrzańskim.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Komisja powołana do przeprowadzenia naboru przy ocenie kandydatów opierała się na analizie dokumentów aplikacyjnych, rozmowie kwalifikacyjnej oraz wynikach testu sprawności fizycznej. Najwyższe noty uzyskał Pan Adam Teofilak. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiedział wyczerpująco na wszystkie pytania. Wykazał się znajomością przepisów o samorządzie gminnym, ustawy o strażach gminnych oraz topografii miasta i gminy Krosno Odrzańskie. Podczas testów sprawnościowych zaprezentował dobrą kondycję fizyczną. Dodatkowym atutem Kandydata jest staż pracy w służbach mundurowych. Pan Adam Teofilak posiada najbardziej odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
 
Burmistrz 
Krosna Odrzańskiego
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-15 12:12:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-15 12:12:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-15 12:12:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 20.09.2011r.
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10H informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze
 
PODINSPEKTORA
 
wybrana została Pani Emilia Szarkowicz – Ptak zamieszkała w Krośnie Odrzańskim.
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Oceniając kwalifikacje kandydatów komisja powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim kierowała się przede wszystkim:
- zakresem wiedzy fachowej związanej ze specyfiką stanowiska;
- posiadaną wiedzą na temat administracji samorządowej oraz działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ;
- predyspozycjami kandydata gwarantującymi rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
W ocenie komisji Pani Emilia Szarkowicz – Ptak posiada wyższe kwalifikacje zawodowe jak i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań stanowiska oraz największe predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-22 15:27:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-22 15:30:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-22 15:30:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.4.2011
Krosno Odrzańskie, 2011-08-05
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWSIKO URZĘDNICZE
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, do zatrudnienia na stanowisku referenta w Wydziale Organizacyjnym
 
wybrana została pani Iwona Musik, zamieszkała w Krośnie Odrzańskim.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Pani Iwona Musik przedstawiła najbardziej odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na wskazanym stanowisku. Kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zagadnienia wykazując się znajomością przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz postępowania administracyjnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej okazała się komunikatywnością oraz umiejętnością radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Dodatkowym atutem kandydatki jest staż pracy w administracji publicznej. Kandydatka wykazała, iż posiada cechy osobowe oraz predyspozycje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 10:00:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-08 10:00:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-08 10:00:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze (Radca Prawny)

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ Z NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
1.    W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
            Wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełniła:
 
- Wioletta Pobiedzińska
 
2. Liczba nadesłanych ofert: 4, z czego 3 nie spełniły wymogów formalnych.
    
 3. Techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna.
 
4.    Do zatrudnienia wybrana została Pani Wioletta Pobiedzińska zamieszkała w Krośnie Odrzańskim.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
            Pani Wioletta Pobiedzińska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora ds. kadr. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zagadnienia wykazując się znajomością przepisów prawa pracy wymaganych na w/w stanowisku. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ważnym atutem kandydatki jest staż pracy w Dziale Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, gdzie nabyła umiejętności niezbędne w pracy na wskazanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, iż posiada wiedzę oraz predyspozycje osobowe niezbędne do pracy na stanowisku Podinspektora ds. kadr. W ocenie komisji konkursowej Pani Wioletta Pobiedzińska spełniła kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze.
 
5. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego stażu pracy oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka zaprezentowała swoje umiejętności zawodowe oraz predyspozycje do zajmowania stanowiska Podinspektora ds. kadr.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-06 12:28:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-06 12:28:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-06 12:28:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowiska dyrektorów szkół : Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OK-II.2111.1.2011
Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowiska dyrektorów szkół : Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego 10 czerwca 2011 r. konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim, komisja konkursowa wyłoniła następujących kandydatów na stanowisko dyrektora :
  1. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Panią Izabelę Sańko zam. w Krośnie Odrzańskim.
  2. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim Panią Wandę Śpiewak zam. w Krośnie Odrzańskim
Uzasadnienie dokonanego wyboru :
  1. Pani Izabela Sańko jest nauczycielką dyplomowaną z 18 letnim stażem pracy pedagogicznej. Pani Sańko ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego a także studia podyplomowe : Organizacja       i zarządzanie oświatą oraz Diagnoza i terapia pedagogiczna jak również wiele kursów            i szkoleń dotyczących oświaty. Ponadto jest ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Ważnym atutem kandydatki jest staż pracy na stanowisku kierowniczym, gdzie nabyła umiejętności niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku. Posiada predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.
  2. Pani Wanda Śpiewak jest nauczycielką dyplomowaną z 28 letnim stażem pracy pedagogicznej. Pani Śpiewak ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika            w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego a także studia podyplomowe : Nauczania przedmiotu blokowego przyrody w kl. IV – VI , kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania placówkami oświatowymi jak również wiele kursów      i szkoleń dotyczących oświaty. Ważnym atutem kandydatki jest staż pracy na stanowisku kierowniczym, gdzie nabyła umiejętności niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.  Posiada predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.
Burmistrz Krosna Odrzańskiego zarządzeniem nr 99/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, powierzył Pani mgr Wandzie Śpiewak pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim      na okres 5 lat szkolnych.
Burmistrz Krosna Odrzańskiego zarządzeniem nr 100/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, powierzył Pani mgr Izabeli Sańko pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim na okres 5 lat szkolnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Groncik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Groncik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-16 08:17:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-16 08:17:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-16 08:17:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.1.2011
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), informuję, że w związku z zakończeniem naboru na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 nie został zatrudniony żaden kandydat.
 
Uzasadnienie
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonująca oceny stwierdziła, że żaden kandydat nie spełnił oczekiwań pracodawcy. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.
Burmistrz
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-10 14:47:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-10 14:47:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-22 12:14:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-03-02
O-II.1110.2.2011
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim,     ul. Parkowa 1, do zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
wybrana została Pani Barbara Groncik, zamieszkała w Krośnie Odrzańskim.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Pani Barbara Groncik wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Pani Groncik posiada wyższe wykształcenie magisterskie oraz ukończone studium pedagogiczne i studia podyplomowe: o kierunku organizacja i zarządzanie oświatą oraz o kierunku informatyka, jak również wiele kursów i szkoleń dotyczących oświaty.  Ważnym atutem kandydatki jest wieloletni  staż pracy na stanowisku dyrektora szkoły, gdzie nabyła umiejętności niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku. Kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zagadnienia wykazując się znajomością zagadnień m.in. z zakresu ustawy o systemie oświaty, ustawy o samorządzie gminnym, karty nauczyciela. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała, iż posiada cechy osobowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
 
Burmistrz
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-02 14:55:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-02 14:56:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-02 14:56:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 31.01.2011 r.
O.II-1110/1/11
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), informuję, że w związku z zakończeniem naboru na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 nie został zatrudniony żaden kandydat.
 
Uzasadnienie:
 
W związku z odrzuceniem propozycji zatrudnienia przez najlepszego kandydata nabór został nierozstrzygnięty.
 
Burmistrz
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-01 08:46:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-01 08:46:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-01 08:46:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji