ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej

Wszystkie Komisje stałe Rady Miejskiej

Komisja Doraźna do spraw zmiany nazw ulic w Krośnie Odrzańskim

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - kadencja 2010-2014

Komisja Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych - kadencja 2010-2014

Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej - kadencja 2010-2014

Wszystkich Komisji stałych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - kadencja 2006-2010

Akapit nr 1 - brak tytułu 
1. Protokół z dnia
13 grudnia 2006 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 13 grudnia 2006r.
2. Protokół z dnia
02 lutego 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 2 lutego 2007 r.
3. Protokół z dnia
28 lutego 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 28 lutego 2007 r.
4. Protokół z dnia
23 marca 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 23 marca 2007 r.
5. Protokół z dnia
25 kwietnia 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 25 kwietnia 2007 r.
6. Protokół z dnia
05 czerwca 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 05 czerwca 2007 r.
7. Protokół z dnia
12 czerwca 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 12 czerwca 2007 r.
8. Protokół z dnia
10 sierpnia 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 10 sierpnia 2007 r.
9. Protokół z dnia
05 września 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 05 września 2007 r.
10. Protokół z dnia
25 pażdziernika 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 25 października 2007 r.
11. Protokół z dnia
28 listopada 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 28 listopada 2007 r.
12. Protokół z dnia
18 grudnia 2007 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 18 grudnia 2007 r.
13. Protokół z dnia
28 lutego 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 28 lutego 2008 r.
14. Protokół z dnia
28 marca 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 28 marca 2008 r.
15. Protokół z dnia
24 kwietnia 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 24 kwietnia 2008 r.
16. Protokół z dnia
26 czerwca 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 26 czerwca 2008 r.
17. Protokół z dnia
29 sierpnia 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 29 sierpnia 2008 r.
18. Protokół z dnia
17 wrzesnia 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 17 wrzesnia 2008 r.
19. Protokół z dnia
27 października 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 27 października 2008 r.
20. Protokół z dnia
26 listopada 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 26 listopada 2008 r.
21. Protokół z dnia
17 grudnia 2008 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 17 grudnia 2008 r.
22. Protokół z dnia
26 styczen 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 26 stycznia 2009 r.
23. Protokół z dnia
06 marzec 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 06 marca 2009 r.
24. Protokół z dnia
26 marca 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 26 marca 2009 r.
25. Protokół z dnia
27 kwietnia 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 27 kwietnia 2009 r.
26. Protokół z dnia
10 czerwca 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 10 czerwca 2009 r.
27. Protokół z dnia
18 wrzesnia 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 18 wrzesnia 2009 r.
28. Protokół z dnia
27 października 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 27 października 2009 r.
29. Protokół z dnia
26 listopada 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 26 listopada 2009 r.
30. Protokół z dnia
16 grudnia 2009 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 16 grudnia 2009 r.
31. Protokół z dnia
21 stycznia 2010 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 21 stycznia 2010 r.
32. Protokół z dnia
10 marca 2010 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 10 marca 2010 r.
33. Protokół z dnia
27 kwietnia 2010 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 27 kwietnia 2010 r.
34. Protokół z dnia
23 czerwca 2010 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 23 czerwca 2010 r.
35. Protokół z dnia
6 wrzesnia 2010 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 6 wrzesnia 2010 r.
36. Protokół z dnia
3 listopad 2010 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytego w dniu 3 listopad 2010 r.

Nawigacja między stronami listy informacji