ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-13 08:29:21 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
20 października 2017 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XL SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 8. Informacja Burmistrza Krosna Odrzańskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób podlegających obowiązkowi złożenia oświadczenia Burmistrzowi.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za pierwsze półrocze 2017 r.
  oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028;
3) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
4) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
5) w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
6) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
7) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 
     11. Interpelacje i zapytania radnych.
     12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
     13. Informacje i sprawy różne.
     14. Zamknięcie sesji.
                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-11 12:49:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-13 08:29:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13 13:21:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony