ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-21 15:10:15 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
29 listopada 2017 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja na temat sytuacji Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.
  8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno Odrzańskie za rok szkolny 2016/2017.
  9. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej - wyznaczonych przez właściwy organ gminy.
  10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.;
2) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017;
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
4) w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
6) w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017”;
7) o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
8) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2018 rok;
9) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wraz z odpowiedzią na skargę;
10) w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 
     11. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
     12. Interpelacje i zapytania radnych.
     13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
     14. Informacje i sprawy różne.
     15. Zamknięcie sesji.
                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-21 15:10:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-21 15:10:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-13 08:40:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony