ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 30.11.2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-24 09:59:06 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
30 listopada 2021 r. o godz. 9.00
odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842 - tekst jednolity z późn. zm.) sesja odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.;
 2. w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2027;
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
 4. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty;
 6. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie;
 8. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 10. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców;
 11. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie;
 12. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Edisona w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w obrębie Łochowice;
 13. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2022 rok;
 14. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
 15. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy;
 16. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
 17. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;
 18. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie;
 19. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Sołtysa Szklarki Radnickiej.
9. Informacje i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI
PROJEKTY UCHWAŁ [link]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-22 09:09:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-24 09:59:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-07 14:54:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony