ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 19 WRZEŚNIA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10:00
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie Radnego.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
   • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
   • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej, 
   • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2008 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej,
   b) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   c) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   d) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   e) w sprawie zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych długoterminowych ze środków Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
   f) w sprawie zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie dla parafii Rzymsko – Katolickiej w Krośnie Odrzańskim pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej oraz dla parafii Rzymsko – Katolickiej w Osiecznicy pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim i w Kościele we wsi Czetowice.
   g) w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim,
   h) w sprawie „Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Krosno Odrzańskie”,
   i) zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim,
   j) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości,
   k) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
   l) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Raduszec”,
   m) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzózka”,
   n) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr I/01/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   o) zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej,
9. Rozpatrzenie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
10. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 13:36:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-12 13:43:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-12 13:43:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 27 CZERWCA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
  • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
  • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
  • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008,

2) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,

3) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

4) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007 - 2011,

6) w sprawie zamiaru dokonania przekształcenia Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim,

7) dotycząca porozumienia w sprawie wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie,

8) dotycząca porozumienia w sprawie wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim,

9) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej,

10) w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej,

11) w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,

12) w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Krośnie Odrzańskim,

13) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,

14) w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007 - 2013,

15) w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie,

16) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Radnica,

17) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Czetowice,

18) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Osiecznica,

19) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Łochowice,

20) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Bielów,

21) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Wężyska,

22) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Szklarka Radnicka,

23) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Chyże.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-20 15:23:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-20 15:24:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-20 15:24:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 30 KWIETNIA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena wykonania budżetu za rok 2007
1) Wprowadzenie
2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
4) dyskusja
5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za rok 2007.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008
2) zamiaru dokonania przekształcenia Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
3) ustanowienia użytku ekologicznego
4) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na działce nr 628/21 w Krośnie Odrzańskim
5) wygaśnięcia mandatu radnego.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Gwiazdowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Gwiazdowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-22 13:34:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-22 13:58:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-22 13:58:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 31 MARCA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008,
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.”
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-21 11:47:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-21 11:49:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-21 11:49:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 20 LUTEGO 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat przewidywanego przebiegu i terminu realizacji inwestycji związanej z budową obwodnicy Krosna Odrzańskiego.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) nadania imienia Szkole Podstawowej w Osiecznicy,
2) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie,
3) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,
4) utworzenia Lubuskiego Związku Gmin,
5) przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadań powiatowej Biblioteki Publicznej,
6) ustalenia zasad korzystania ze stołówki i wysokości opłaty za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie,
7) ustalenia rodzaju świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2008 rok.
8. Podjęcie apelu w sprawie przywrócenia przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze pociągu pasażerskiego relacji Zielona Góra – Rzepin.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-13 09:42:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-13 09:43:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-02-13 09:43:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 30 STYCZNIA 2008 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
30 STYCZNIA 2008 r.


1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „ Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

3. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-31 11:50:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-31 11:51:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-31 11:51:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 20 GRUDNIA 2007 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) BUDŻETU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE NA ROK 2008:
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie całego projektu budżetu,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) dyskusja nad projektem budżetu,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową.
2) zmiany budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
3) zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie SUW Wężyska i sieć wodociągowa”.
4) programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008,
5) ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie,
6) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
7) ustalenia stawki dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody na terenie gminy Krosno Odrzańskie,
8) nadania nazwy placowi w Krośnie Odrzańskim,
9) poparcia apelu Związku Międzygminnego „ Odra – Warta” skierowanego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej,
10) zmiany Statutu Związku Międzygminnego „ Odra – Warta”.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-13 15:06:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-13 15:06:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-12-13 15:06:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 29 LISTOPADA 2007 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
3) opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
4) poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór,
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Krosno Odrzańskie,
6) zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków z urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych gminy Krosno Odrzańskie,
7) ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
8) zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jego zmiany,
9) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2008 r.,
10) ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej,
11) utworzenia Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,
12) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
13) odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim,
14) odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim,
15) powiadomienia Skarbnika Gminy Krosno Odrzańskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego,
16) powiadomienia Sekretarza Gminy Krosno Odrzańskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego,
17) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Krosno Odrzańskie do przedsięwzięcia pt. „administracja szansą rozwoju województwa lubuskiego”.

7. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-23 07:44:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-23 07:44:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-23 07:44:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2007 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym..

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2007 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
2) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,
3) wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową w Radnicy projektu „ Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
4) dotycząca porozumienia w sprawie wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim,
5) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim – Wydziału Pracy i pozostałych wydziałów na kadencję 2008 – 2011,
6) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
7) rozpatrzenia skargi na Burmistrza,

8) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych .

9. Informacja Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników podlegających obowiązkowi złożenia oświadczenia.

10. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-24 10:31:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-24 10:37:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-24 10:37:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<center><b>O G Ł O S Z E N I E<br> W DNIU 14 SIERPNIA 2007 r.<br> W SALI 1000 – LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br> UL. PARKOWA 1 <Br> ODBĘDZIE SIĘ<br> XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM</b></center>

Akapit nr 1 - brak tytułuProponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
3) zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie”,
4) zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krośnie Odrzańskim p.w. św. Jadwigi Śląskiej oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osiecznicy p.w. Apostołów Piotra i Pawła na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościołach p.w. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim i p.w. Chrystusa Króla w Łochowicach,
5) współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I” wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności oraz zawarcia Porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6) trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody,
7) ustalenia rodzaju świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-10 13:29:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-10 13:37:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-10 13:37:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji