ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-05-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:18:02 Upublicznienie elementu informacja Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – stan na koniec I kwartału 2019 r.
(widoczna od 2019-05-09 00:00:00 do 2024-05-09 00:00:00)
Ilona Ogiba
« powrót do poprzedniej strony