ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:27:53 Upublicznienie elementu informacja Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – stan na koniec I kwartału 2020 r.
(widoczna od 2020-10-28 00:00:00 do 2025-10-28 00:00:00)
Ilona Ogiba
« powrót do poprzedniej strony