ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:29:18 Upublicznienie elementu informacja Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec III kwartału 2021 r.
(widoczna od 2022-05-20 00:00:00 do 2027-05-20 00:00:00)
Ilona Ogiba
« powrót do poprzedniej strony