ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-31 14:04:15 przez Renata Piwowarczyk

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział USCiSO:

- EWIDENCJA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W AKCJĘ KURIERSKĄ OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE GMINY I MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE,
- EWIDENCJA DOWODÓW OSOBISTYCH,
- EWIDENCJA POBOROWYCH I PRZEDPOBOROWYCH Z TERENU GMINY I MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE,
- EWIDENCJA LUDNOŚCI MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE,
- EWIDENCJA POBYTU CZASOWEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE,
- EWIDENCJA OSÓB PRZEZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W FORMACJACH OBRONY CYWILNEJ,
- REJESTR WYBORCÓW,
- EWIDENCJA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE,
- WYKAZ POSIADACZY SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH, CIĘŻAROWYCH, SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY,
- EWIDENCJA STANU CYWILNEGO LUDNOŚCI,
- ZMIANA IMION I NAZWISK.

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 1. Rejestr wypadków przy pracy
 2. Rejestr zachorować na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 3. Rejestr szkoleń wstępnych BHP
 4. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
 5. Książka kontroli zewnętrznych
 6. Centralny rejestr skarg i wniosków
 7. Rejestr Gminnych jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Rejestry prowadzone w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Ewidencja wniosków o Kartę Dużej Rodziny.
 2. Ewidencja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 3. System Informacji Oświatowej.
 4. Ewidencja zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych.
 5. Rejestr Instytucji Kultury.
 6. Rejestr wniosków o awans zawodowy nauczycieli.
 7. Rejestr wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 8. Rejestr wniosków o stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.
 9. Rejestr wniosków o przyznanie nagrody sportowej Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 10. Rejestr podatku VAT.
« powrót do poprzedniej strony