ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-31 14:04:15 przez Renata Piwowarczyk

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział USCiSO:

- EWIDENCJA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W AKCJĘ KURIERSKĄ OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE GMINY I MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE,
- EWIDENCJA DOWODÓW OSOBISTYCH,
- EWIDENCJA POBOROWYCH I PRZEDPOBOROWYCH Z TERENU GMINY I MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE,
- EWIDENCJA LUDNOŚCI MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE,
- EWIDENCJA POBYTU CZASOWEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE,
- EWIDENCJA OSÓB PRZEZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W FORMACJACH OBRONY CYWILNEJ,
- REJESTR WYBORCÓW,
- EWIDENCJA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE,
- WYKAZ POSIADACZY SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH, CIĘŻAROWYCH, SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY,
- EWIDENCJA STANU CYWILNEGO LUDNOŚCI,
- ZMIANA IMION I NAZWISK.

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 1. Rejestr wypadków przy pracy
 2. Rejestr zachorować na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 3. Rejestr szkoleń wstępnych BHP
 4. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
 5. Książka kontroli zewnętrznych
 6. Centralny rejestr skarg i wniosków
 7. Rejestr Gminnych jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Rejestry prowadzone w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Ewidencja wniosków o Kartę Dużej Rodziny.
 2. Ewidencja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 3. System Informacji Oświatowej.
 4. Ewidencja zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych.
 5. Rejestr Instytucji Kultury.
 6. Rejestr wniosków o awans zawodowy nauczycieli.
 7. Rejestr wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 8. Rejestr wniosków o stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.
 9. Rejestr wniosków o przyznanie nagrody sportowej Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 10. Rejestr podatku VAT.

Rejestry prowadzone w Wydziale Organizacyjnym

 1. Rejestr pracowników (wykaz, bilanse miesięczne).
 2. Rejestr (ewidencja) upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu burmistrza jako organu gminy.
 3. Rejestr osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (dot. pracowników).
 4. Rejestr zarządzeń burmistrza jako organu gminy.
 5. Rejestr zarządzeń burmistrza jako kierownika Urzędu.
 6. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.
 7. Rejestr obwieszczeń Rady Miejskiej.
 8. Rejestr aktów prawa miejscowego.
 9. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
 10. Rejestr jednostek pomocniczych gminy.
 11. Rejestr pieczęci urzędowych.

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach są udostępniane na miejscu, w Urzędzie Miasta, w godzinach pracy urzędu. 
« powrót do poprzedniej strony