ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestry i ewidencje

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach są udostępniane na miejscu, w Urzędzie Miasta, w godzinach pracy urzędu, w zakresie ograniczonym przepisami prawa

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział USCiSO:

 1. Rejestr Mieszkańców;
 2. Rejestr Wyborców;
 3. Ewidencja osób zaangażowanych w akcję kurierską obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Krosno Odrzańskie;
 4. Ewidencja osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej;
 5. Ewidencja członków ochotniczej straży pożarnej.

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 1. Rejestr wypadków przy pracy;
 2. Rejestr zachorować na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby;
 3. Rejestr szkoleń wstępnych BHP;
 4. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia;
 5. Książka kontroli zewnętrznych.

Rejestry prowadzone w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Ewidencja wniosków o Kartę Dużej Rodziny;
 2. Ewidencja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 3. System Informacji Oświatowej;
 4. Ewidencja zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych;
 5. Rejestr Instytucji Kultury;
 6. Rejestr wniosków o awans zawodowy nauczycieli;
 7. Rejestr wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 8. Rejestr wniosków o stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce;
 9. Rejestr wniosków o przyznanie nagrody sportowej Burmistrza Krosna Odrzańskiego;
 10. Rejestr podatku VAT.

Rejestry prowadzone w Wydziale Organizacyjnym:

 1. Rejestr pracowników (wykaz, bilanse miesięczne);
 2. Rejestr (ewidencja) upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu burmistrza jako organu gminy;
 3. Rejestr osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (dot. pracowników);
 4. Rejestr zarządzeń burmistrza jako organu gminy;
 5. Rejestr zarządzeń burmistrza jako kierownika Urzędu;
 6. Rejestr uchwał Rady Miejskiej;
 7. Rejestr obwieszczeń Rady Miejskiej;
 8. Rejestr aktów prawa miejscowego;
 9. Rejestr wniosków i interpelacji radnych;
 10. Rejestr jednostek pomocniczych gminy;
 11. Rejestr pieczęci urzędowych;
 12. Centralny rejestr skarg i wniosków;
 13. Archiwum zakładowe Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – dostępny w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Korzystanie z zasobów archiwum odbywa się za pośrednictwem merytorycznych pracowników. Kontakt do archiwisty zakładowego: Anna Staniszewska, tel. 68 410 9 701
 14. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji i akt przekazanych do Archiwum Zakładowego – do użytku służbowego, dostępny u archiwisty zakładowego;
 15. Rejestr dla Ewidencji udostępniania akt i dokumentacji w Archiwum Zakładowym – do użytku służbowego, dostępny u archiwisty zakładowego.
   

Rejestry prowadzone w Wydziale Finansowym:

 1. Wykaz udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych;
 2. Wykaz udzielonych ulg w należnościach cywilnoprawnych;
 3. Wykaz udzielonej pomocy publicznej;
 4. Rejestr VAT zakupów i sprzedaży.

Rejestry prowadzone w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 2. Rejestr zezwoleń na transport osobowy (taksówki);
 3. Rejestr pozwoleń na prowadzenie regularnych i specjalnych przewozów osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym;
 4. Rejestr obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
 5. Rejestr materiałów promocyjnych.

Rejestry prowadzone w Straży Miejskiej:

 1. Ewidencja etatów i wyposażenia oraz wyników  działań SM
Pozostałe  – do użytku służbowego:
 1. Rejestr kart MRD-5;
 2. Rejestr Spraw o wykroczenia;
 3. Rejestr nałożonych mandatów;
 4. Rejestr środków przymusu bezpośredniego;
 5. Ewidencja bloczków mandatowych;
 6. Ewidencja notatników służbowych;
 7. Ewidencja upoważnień do nakładania grzywien;
 8. Ewidencja upoważnień do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
 9. Ewidencja legitymacji służbowych;
 10. Ewidencja upoważnień do kontroli ruchu drogowego.

Rejestry prowadzone w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

 1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy;
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 3. Ewidencja dróg gminnych;

Rejestry prowadzone w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 1. Ewidencja płatników opłat za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Krosno Odrzańskie;
 2. Ewidencja podziału budynków na lokale;
 3. Ewidencja właścicieli i dzierżawców nieruchomości gruntowych w Gminie i Mieście Krosno Odrzańskie;
 4. Ewidencja pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
 5. Ewidencja płatników za wywóz nieczystości;
 6. Numeracja porządkowa nieruchomości;
 7. Ewidencja dzierżawców pawilonów handlowych na targowisku miejskim w Krośnie Odrzańskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-31 14:04:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-31 14:04:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14 13:41:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »