ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, 2009-07-30
IR.VII-7041/18/09
Ogłoszenie w BZP nr 106095 – 2009
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
 
„Budowa parkingów przy ul. Pułaskiego oraz remont drogi dojazdowej”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KROSBUD” Henryk Gołąb ul. Piastów 24/7 66-600 Krosno Odrzańskie
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 247.878,28 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.
UZASADNIENIE
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KROSBUD”
H. Gołąb, ul. Piastów 24/7, 66-600 Krosno Odrzańskie
247.878,28
300,00
2
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane, Wiesław Balcer
ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie
291.621,54
254,97
 
 
BURMiSTRZ
 Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-31 07:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-31 07:55:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-31 07:55:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-07-22

IR.VII-7041/16/09
Ogłoszenie w BZP nr 100079 – 2009
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
„Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Prądzyńskiego i budynku Poznańska 19 II etap.”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane Wiesław Balcer ul. Krośnieńska 5, Osiecznica 66-660 Krosno Odrzańskie
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 320.077,86 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.
UZASADNIENIE
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Numer oferty                    Nazwa (firma) i adres wykonawcy            Cena                   Liczba punktów
     1            Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o.,
                   ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie              422.013,56                     227,56
   
     2            Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane, 
                   Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5,
                   Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie                      320.077,86                      300,00
 
BURMISTRZ
Andrzej Chinalski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-22 12:06:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-22 12:06:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-22 12:06:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

unieważnienie przetargu - dowozy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Unieważnienie przetargu

Krosno Odrzańskie, 2009.07.20
Znak sprawy: OK.IV/341/1/2009
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Krosno Odrzańskie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przewozowe polegające na dowozie dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010, w terminie od 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczających kwot wyrażonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
UZASADNIENIE W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 do 30.06.2010” wpłynęły dwie oferty spełniające warunki zamówienia i nie podlegające odrzuceniu. W trakcie prowadzonego postępowania zaistniały nowe okoliczności. W związku z planowanym od września 2009 r. remontem Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim i koniecznością przeniesienia dzieci do innych placówek wystąpiła potrzeba dowozu dodatkowo 30 dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Zamawiający w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania nie przewidział udzielenia zamówienia uzupełniającego. W związku z powyższym, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-20 09:47:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Maryniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-20 09:47:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Maryniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-20 09:47:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

sp3 elektryka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 16-07-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-05/2009


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
f)numer kierunkowy /068/ tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

"WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3"

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania – 44.497,15 euro (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem euro 15/100).

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr – 87255 rok wydania – 2009, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 6 b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 3

6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty 139.645,79 zł b) cena najdroższej oferty: 209.647,09 zł

7) Wybrano następującą ofertę:
a) firma: MAZEL M.H. Mazurkiewicz Spółka Jawna
b) REGON 006109761 NIP 929-009-44-21
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
65-209 Zielone Góra woj. lubuskie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Piaskowa 2a
tel/fax. 068 323 87 20 / 068 323 87 21
Cena wybranej oferty (z VAT): 145.580,16 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 16/100),
w tym VAT: 26.252,16 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 16/100).
 
BURMISTRZ
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-16 14:30:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-16 14:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-16 14:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

drzwi sp3

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 10-07-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-06/2009


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
f)numer kierunkowy /068/ tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

"WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3"

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania – 25.288,81 euro (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem euro 81/100).

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr – 87257 rok wydania – 2009, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 1 b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty 83.649,86 zł b) cena najdroższej oferty: 83.649,86 zł

7) Wybrano następującą ofertę:
a) firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "OKBUD" Mieczysław Wróbel
b) REGON 210146238 NIP 596-100-11-50
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Słoneczna
tel/fax. 095/ 742 21 52
Cena wybranej oferty (z VAT): 83.649,86 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 86/100),
w tym VAT: 15.084,40 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 40/100).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-10 10:45:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-10 10:46:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-10 10:46:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

kościół czetowice unieważnienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 30.06.2009r.

IR.VIII-340/4/09


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
I. ZAMAWIAJĄCY

I.1 Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zamawiającym jest:
Rzymsko – Katolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, Osiecznica ul. Ks. Emila Wilguckiego 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Tel/fax 068-3837010

Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania przetargowego:

Gminie Krosno Odrzańskie
Ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
www.krosnoodrzanskie.pl
e-mail:

II.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach w gminie Krosno Odrzańskie”

II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5.06.2009r., numer ogłoszenia: 179736-2009 oraz na stronie internetowej BIP Gminy Krosno Odrzańskie
III. 1 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie ww. zamówienia.


Podpisał:
Burmistrz
Andrzej Chinalski 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-30 07:51:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-30 07:51:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-30 07:51:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

bieżnia sp2

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 23-04-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-4/2009


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
f)numer kierunkowy /068/ tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
"BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ W RAMACH KOMPLEKSU ORLIK 2012"
3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania – 67.951,37 euro (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden euro 37/100).

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr – 140136 rok wydania – 2009, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 8 b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 5

6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty 276.166,06 zł b) cena najdroższej oferty: 462.756,89 zł

7) Wybrano następującą ofertę:
a) firma: FIRMA KASZUB DARIUSZ KASZUBA
b) REGON 191913873 NIP 589-163-37-77
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
83-307 KIEŁPINO, woj. pomorskie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. KOLEJOWA 4
tel/fax. 058 6854103/058 6854104
Cena wybranej oferty (z VAT): 276.166,06zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 06/100),
w tym VAT: 49.800,44 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 44/100).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-23 12:21:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-23 12:21:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-23 12:21:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Chrobrego 9

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 15.06.2009r.


IR.VIII-340/2/09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 10 czerwca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:


”Przebudowę budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”.


Umowę zawarto z Konsorcjum firm z Liderem: Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot ul. Jagiełły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp.,
i uczestnikami Konsorcjum:
1. Firmą Remontowo – Budowlaną Henryk Jadłoś, ul. F. Kleberga 14, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Jerzy Kmito ul. Piaskowa 36a, 66-100 Sulechów
3. Firmą „POL-FARB” Natalia Juszkiewicz, ul. Mickiewicza 8, 68-200 Żary
4. Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlano – Usługowym „Szpakowski” Wojciech Szpakowski, ul. Jana Pawła II 33, 66-100 Sulechów
5. Firmą „ENET” Andrzej Ligocki, ul. Władysława IV 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.
Krosno Odrzańskie: ”Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP 117078 – 2009, data zamieszczenia: 22.04.2009

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
”Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”. W wyniku przebudowy dawnego hotelu, Gmina pozyska 12 mieszkań socjalnych, wykończonych „pod klucz” i wyposażonych w tzw. biały montaż. Zamówienie obejmuje również wykonanie przyłączy wod. – kan. oraz zagospodarowania terenu działki – droga, zieleń, mała architektura.
Budynek jest usytuowany w zabudowie miejskiej (działka Nr 1088/2).

Dane techniczne budynku
Pow. zabudowy - 226,4 m2
Kubatura - 2.640 m3
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 377,73 m2,
Powierzchnia całkowita budynku - 459,0 m2,
Liczba mieszkań 12.

Zakres robót:
 rozbiórka parterowej dobudówki,
 rozbiórka istniejącej klatki schodowej drewnianej, ścianek działowych, instalacji oraz inne roboty rozbiórkowe,
 wybudowanie nowej klatki schodowej żelbetowej oraz ścian i ścianek,
 uzupełnienia stropów z płyt WPS
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 budowa kominów wentylacyjnych i spalinowych,
 przebudowa stropodachu niewentylowanego na wentylowany,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 wykonanie elewacji,
 wykonanie podłóg i posadzek oraz tynków,
 montaż instalacji wod.- kan., c.o., gaz., elektr., domofonowej, RTV, telefonicznej,
 roboty malarskie,
 wyposażenie mieszkań w tzw. „biały montaż” oraz kotły gazowe 2-funkcyjne i kuchnie gazowe 4- palnikowe z piekarnikiem elektr.,
 wykonanie przyłączy wod.- kan.,
 wykonanie zewn. pochylni dla niepełnosprawnych,
 wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, zieleń, mała architektura).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.13.40-4
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 918 434,96 zł

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2009r.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm z Liderem: Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot ul. Jagiełły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp.,
i uczestnikami Konsorcjum:
1. Firmą Remontowo – Budowlaną Henryk Jadłoś, ul. F. Kleberga 14, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Jerzy Kmito ul. Piaskowa 36a, 66-100 Sulechów
3. Firmą „POL-FARB” Natalia Juszkiewicz, ul. Mickiewicza 8, 68-200 Żary
4. Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlano – Usługowym „Szpakowski” Wojciech Szpakowski, ul. Jana Pawła II 33, 66-100 Sulechów
5. Firmą „ENET” Andrzej Ligocki, ul. Władysława IV 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 918 434,96 zł
Oferta z najniższą ceną: 918 434,96 zł, oferta z najwyższą ceną: 1 218 109,01 zł
Waluta: PLN.Burmistrz
Andrzej Chinalski


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-15 15:21:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-15 15:22:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-15 15:22:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                       rosno Odrzańskie, 2009-06-05
IR.VII-7041/14/09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 5 czerwca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na: „Remont schodów terenowych Widok - Świerczewskiego” Umowę zawarto z
Przedsiębiorstwem Melioracyjno – Budowlanym
Wiesław Balcer
ul. Krośnieńska 5 Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 67225 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest II etap budowy schodów od ul. Widok do ul. Świerczewskiego w Krośnie Odrzańskim – 120 mb.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Data udzielenia zamówienia 05.06.2009 r. Liczba otrzymanych ofert - 3
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane Wiesław Balcer ul. Krośnieńska 5, Osiecznica 66-660 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:
Cena wybranej oferty: 209.324,67
Oferta z najniższą ceną: 209.324,67
oferta z najwyższą ceną: 314.828,98
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-05 10:32:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-05 10:33:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-05 10:33:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Chrobrego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 28.05.2009r.


IR.VIII-340/2/09


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:


„Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”


Wykonawcą, którego ofertę wybrano jest konsorcjum następujących firm.
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot
ul. Jagiełły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp.
Uczestnicy konsorcjum:
1) Firma Remontowo-Budowlana Henryk Jadłoś, ul F. Kleberga 14, 66-600 Krosno
Odrzańskie
2) Jerzy Kmito Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Piaskowa 36a, 66-100
Sulechów
3) POL-FARB Natalia Juszkiewicz, ul. Mickiewicza 8, 68-200 Żary
4) Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano Usługowe „Szpakowski” Wojciech
Szpakowski, ul. Jana Pawła II, 66-100 Sulechów
5) „ENET” Andrzej Ligocki, ul. Władysława IV 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Cena ofertowa: 988 000,00 zł brutto.


Uzasadnienie wyboru: oferta zawiera najniższą cenę, jest kompletna i spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wykonawca uzyskał 100,00 punktów za kryterium „cena oferty”.

Zestawienie pozostałych ofert oraz ich ocena.
1.
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „WITPOL – bis” Jacek Buzek
ul. Budowlanych 11, 68-200 Żary
z ceną ofertową: 1 103 694,97 zł, Wykonawca uzyskał 89,52 punktów za kryterium „cena oferty”
2.
„Malbud” T. Kuriata, M. Ważeliński Spółka Jawna
ul. Działkowa 19
65-767 Zielona Góra
z ceną ofertową: 1 165 470,73 zł, Wykonawca uzyskał 84,77 punktów za kryterium „cena oferty”
3.
Zakład Instalacyjno – Budowlany Stanisław Piekarski
ul. Reymonta 6, 67-100 Nowa Sól
z ceną ofertową: 1 177 468,30 zł Wykonawca uzyskał 83,91 punktów za kryterium „cena oferty”
4.
Zakład Produkcyjno – Budowlany KARBUD Krzysztof Karoń
ul. Gubińska 31, 66-600 Krosno Odrzańskie
z ceną ofertową: 1 188 431,03 zł Wykonawca uzyskał 83,13 punktów za kryterium „cena oferty”

5.
Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „ BUD – POL” sp. z o.o.
ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz
z ceną ofertową: 1 198 547,04 zł

6.
Przedsiębiorstwo Budowlane „PEBEROL” sp. z o.o.
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów
z ceną ofertową: 1 218 240,28 zł

7.
Konsorcjum
Lider: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „Kabet” R. Kaczmarek
ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra
Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane „EKONBUD-FADOM” L.E. Jarząbek sp.j. ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
z ceną ofertową: 1 251 102,68 zł

8.
Zakład Ogólnobudowlany Żary sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary
z ceną ofertową: 1 271 207,73 zł

9.
Konsorcjum:
Lider: Zakład Usługowy „Dom” Henryk Pyrski
Os. Kasztelańskie 10A/6, 66-300 Międzyrzecz
Partner: Zakład Ogólnobudowlany Marian Kałuża
ul. Paska 33, 69-200 Sulęcin
z ceną ofertową: 1 294 170,86 zł

10.
Konsorcjum:
Lider: SPÓŁKA KOMANDYTOWA EKOBUD sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 45A
65-021 Zielona Góra
Partner: EKOBUD sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 45A
65-021 Zielona Góra
Partner: BBB Polska sp. z o.o.
ul. Górki 7a
60-204 Poznań
z ceną ofertową: 1 313 100,60 zł Wykonawca uzyskał 75,24 punktów za kryterium „cena oferty”.


Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-29 10:49:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-29 10:50:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-29 10:50:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji