ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Naprawa stanu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże po awarii sieci wodociągowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-08-25

IR.IV-271/01/2011

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:

GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE

b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

ul. Parkowa 1

e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:

<e-mail>

f)numer kierunkowy /068/

tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:

Naprawa stanu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże po awarii sieci wodociągowej

 

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania – 5 080,00 euro (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt euro 00/100).

 

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr – 227604 rok wydania – 2011, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

5) Dane o ofertach:

a) liczba złożonych ofert: 0

b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

 

6) Nie dokonano wyboru, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

 

7) Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

BURMISTRZ
 
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-25 13:49:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-25 14:59:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-25 14:59:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011.08.02
OK-I.271.2.2011
Ogłoszenie w BZP nr 204648 – 2011
Zamawiający:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 50 17     fax  68 383 51 22
NIP  926-10-00-601
REGON    970770267     

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:
 
„Dostawa, montaż i uruchomienie tablic interaktywnych wraz z osprzętem dla Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Moniuszki 30 w Krośnie Odrzańskim”.

I. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę:
POLLDA Sp. z o.o., ul. Wolności 31, 141 – 800 Zabrze.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła
73.651,66 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100 pkt.
 
UZASADNIENIE:
 
Wykonawca, w ofercie przedłożył najniższą cenę. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Liczba punktów
1. Mentor Zdzisław Sabat, ul. Modra 26, 71-220 Szczecin  79.691,70 92,42
2. Dreamtec Sp.z o.o., pl.Strzelecki 20, 50-224 Wrocałw   75.091,50 98,08
3. POLLADA Sp. z o.o., ul.Wolności 311, 41-800 Zabrze  73.651,66 100
4. Firma "GÓRSKI" Marek Górski, ul.Sikorskiego 32, 59-300 Lubin 86.592,00 85,05
5. SHADOK AV PIECHUŁA SP.KOMANDYTOWA, ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze 90.159,00 81,69
6. P.P.H.U. LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik, ul.Podmiejska 51, 157-220 Ziębice 74.165,31 99,3
7. AKTIN Sp. z o.o., ul.Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec  80.680,88 91,28
8. NORDWECO Sp.z o.o., ul.Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin 74.747,43 98,53
9. ProAUDIO-AVT Sp.z o.o., Stalowa 80, 53-440 Wrocław 89.027,40 82,72
10. Maxto Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp.j. ul.Reduta 5, 31-421 Kraków 81.059,46 90,86
11. "PaRa" s.c., al.Zjednoczenia 25A/8, 65-077 Zielona Góra 122.815,50 59,96
12. "CEZAS" Wiesław Halagiera, ul.Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp. 83.171,07 88,55
13. Perceptus Sp. z o.o., ul.Drzewa 30/2a, 65-140 Zielona Góra 79.894,65 92,10
 
 II. Liczba złożonych ofert: 13
III. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0
IV. Wykonawcy, których oferta została odrzucona: 0
V. Wspólny Słownik CPV: – 32322000-6, 30195000-2, 38652100-1
VI. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

BURMISTRZ

          Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Groncik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Groncik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-02 09:53:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-02 09:53:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-02 13:31:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011.07.20
OK-IV.271.2.2011
 
Ogłoszenie w BZP nr 195958-2011.
Zamawiający:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 50 17     fax  68 383 51 22
NIP  926-10-00-601
REGON    970770267     

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:
 
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli
z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2011/2012 w terminie
od 01.09.2011 do 30.06.2012”

I. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 2a
65-014 Zielona Góra
Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła
204.627,30 zł brutto za cenę biletów miesięcznych i została uznana za najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100 pkt.
UZASADNIENIE:
Wykonawca, w ofercie przedłożył najniższą cenę. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II. Liczba złożonych ofert: 1
III. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0
IV. Wykonawcy, których oferta została odrzucona: 0
V. Wspólny Słownik CPV: – 60100000-9, 60130000-8
VI. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

BURMISTRZ

           Marek Cebula
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-21 08:29:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-21 08:30:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-21 08:30:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usługa zastępstwa prawno-podatkowego i zastępstwa procesowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie: Usługa zastępstwa prawno-podatkowego i zastępstwa procesowego
Numer ogłoszenia: 202748-2011; data zamieszczenia:15.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia
: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 0-68 3835017, faks 0-68 3835122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zastępstwa prawno-podatkowego i zastępstwa procesowego
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3)Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zastępstwa prawno-podatkowego i zastępstwa procesowego  w zakresie czynności zmierzających do obniżenia u Zamawiającego wysokości należnego podatku od towarów  i usług lub zwiększenia kwoty podatku naliczonego od towarów i usług w stosunku do złożonych przez Zamawiającego deklaracji VAT-7 w okresie   od najwcześniejszego roku, w którym możliwe jest składanie korekt deklaracji VAT-7 do dnia podpisania umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 Szymański & Kornalewicz Adwokacka Spółka Partnerska, 65-071 Zielona Góra
ul. Sobieskiego 9/2 , woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120.000,00 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 1000,00 zł + 25% uzyskanych oszczędności podatkowych
 Oferta z najniższą ceną: 1000,00 zł + 25% uzyskanych oszczędności podatkowych / Oferta z najwyższą ceną: 1000,00 zł + 25% uzyskanych oszczędności podatkowych Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie  art. 66 ust. 1, w związku z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. art. 5 ust. 1b, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, w  przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług zastępstwa prawno-podatkowego i zastępstwa procesowego  jest zgodne z 66 ust. 1, w związku  z art. 5 ust. 1b, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ponadto doświadczenie zawodowe,  kwalifikacje kadry i wynegocjowana cena zamówienia oraz brak ryzyka poniesienia kosztów przez Zamawiającego niezależnie od rozstrzygnięć organów skarbowych i sądowo-administracyjnych to pozytywne przesłanki udzielenia zamówienia. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-15 16:03:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-15 16:12:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-18 12:49:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2011/2012 w terminie od 01.09.2011 do 30.06.2012.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Unieważnienie przetargu

Krosno Odrzańskie, 2011.07.11
Znak sprawy: OK-IV.271.1.2011
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2011/2012 w terminie od 01.09.2011 do 30.06.2012.
ZAWIADOMIENIE
O unieważnieniu przetargu
Gmina Krosno Odrzańskie, działając zgodnie  z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. tekst jednolity z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przewozowe, polegające na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie do szkół, przedszkoli i z powrotem w okresie od 01.09.2011r.
do 30.06.2012 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot wyrażonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. tekst jednolity z późn. zm.).
UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2011/2012 w terminie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r.” wpłynęły dwie oferty spełniające warunki zamówienia
i nie podlegające odrzuceniu tj.:
1. MARVEL Polska Sp. z o.o. ul. Budowlańców 3, 66 – 010 Nowogród Bobrzański.
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Jana z Kolna 2a, 65 – 014 Zielona Góra.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował obecnych Wykonawców iż, na realizację powyższego zadania w roku szkolnym 2011/2012 zamierza przeznaczyć kwotę 205.000,00 zł. Po otwarciu ofert cena oferty najkorzystniejszej – 217.280,40 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 2a, 65 – 014 Zielona Góra przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wobec powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2011/2012 w terminie od 01.09.2011 do 30.06.2012.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-11 12:15:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-11 12:16:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-18 13:15:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku przetargu „Dostawa i montaż urządzeń na placach zabaw w Krośnie Odrzańskim przy ul. Armii Czerwonej, ul. Matejki i ul. Metalowców”

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 2011-06-20
GN.IV.7021.15/11
 
Ogłoszenie w BZP nr 134074 – 2011
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:
 
„Dostawa i montaż urządzeń na placach zabaw w Krośnie Odrzańskim
przy ul. Armii Czerwonej, ul. Matejki i ul. Metalowców”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
 
TOMEX Tomasz Rezner,
ul. Poświęcka 17d/30
51-128 Wrocław

           
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 53.752,70 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.

UZASADNIENIE

            Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
L.p.
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
ASTRUS Rafał Nagrabecki ul. Orla 13A/4, 75-727 Koszalin,
67.439,67 zł
79,7
2
TOMEX Tomasz Rezner, ul. Poświęcka 17d/30, 51-128 Wrocław,
53.752,70 zł
100
3
proSympatyk, ul. Bacciarellego 10b/10, 51-649 Wrocław,
89.234,04 zł
60,24
4
Croquet sp.c., Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków,
58.855,01 zł
91,33
5
Inter-Flora sp. z o.o. , ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław   
73.925,46 zł
72,71
 
 
 
 
1. Działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. ) Zamawiający dokonał odrzucenia oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego APIS J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław
z uwagi na to, że treść oferty nie spełnia wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. W treści SIWZ zamawiający wymagał wykonanie w zestawie nr 1 daszek i boki
z płyty HPL lub HDPE, natomiast w treści oferty zaproponowano sklejkę wodoodporną.  
W związku z tym, że treść oferty w powyższym zakresie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jej odrzucenie na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2.      Działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. ) Zamawiający dokonał odrzucenia oferty firmy NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym
z uwagi na to, że treść oferty nie spełnia wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. W treści SIWZ zamawiający wymagał wykonanie w zestawie zabawowy winien zawierać dach wykonany z HPL lub HDPE, natomiast w treści oferty zaproponowano dach
z półwałków impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo.
W związku z tym, że treść oferty w powyższym zakresie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jej odrzucenie na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
3. Działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. ) Zamawiający dokonał odrzucenia oferty firmy MAGIC Garden Daniel Gacek ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość z uwagi na to, że zgodnie
z art. 26 ust. 3 oferent został wezwany do uzupełnia oferty o następujące dokumenty: certyfikaty
na urządzenia planowane do montażu w ramach przetargu, rysunki urządzeń wraz z wymiarami oraz opis urządzeń. Do dnia 14 czerwca 2011 r. nie zostały dostarczone do zamawiającego stosowne dokumenty.
                        W związku z tym, że treść oferty w powyższym zakresie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jej odrzucenie na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
                        Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
/-/ Burmistrz
Marek Cebula
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1. ASTRUS Rafał Nagrabecki ul. Orla 13A/4, 75-727 Koszalin,
2. TOMEX Tomasz Rezner, ul. Poświęcka 17d/30, 51-128 Wrocław,
3. proSympatyk, ul. Bacciarellego 10b/10, 51-649 Wrocław,
4. Croquet sp.c., Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków,
5. Inter-Flora sp. z o.o. , ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław   
6. Magic Garden Daniel Gacek, ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość
7. NOVUM Wyposażanie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, GROM 36, 12-130 Pasym,
8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Węglik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-20 15:26:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-20 15:27:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-20 15:28:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku przetargu: Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica - Jezioro Moczydło

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie: Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica - Jezioro Moczydło
Numer ogłoszenia w BZP: 155924 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111790 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica - Jezioro Moczydło.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica - Jezioro Moczydło o długości 1694,45 i szer. 2,5 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2, 45.23.31.61-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Oś IV LEADER.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane, Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5, 66-600 Osiecznica, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410788,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 392064,57
·         Oferta z najniższą ceną: 392064,57 / Oferta z najwyższą ceną: 407460,53
·         Waluta: PLN.
 
 
BURMISTRZ
 
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-14 09:17:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-14 09:17:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-14 09:18:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku przetargu „Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica – Jezioro Moczydło”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zakup samochodu osobowego w wersji „Combi”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości z rejestracją wykroczeń w postaci zdjęć - w wersji zainstalowanej w pojeździe i na trójnogu.

Nawigacja między stronami listy informacji