ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-07-15
GN.IV.7062-15/10
 
Ogłoszenie w BZP nr 159207
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz
z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację  
 
                        Załadunek i transport 7000 m3 ziemi ze strefy przemysłowej
na składowisko odpadów w Łochowicach
 
I. Wybrano następującą ofertę:
 
B&F Trans, K. Barczuk, M.Fiebig sp. j. ul. Szeroka 10, 66-615 Dąbie

Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 55.510,00zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
BUDOKOP Bogdan Rzepecki, ul. Batalionu Zośka 14, 09-410 Płock
199323,60
27,85
2
 B&F Trans, K. Barczuk, M.Fiebig sp. j. ul. Szeroka 10, 66-615 Dąbie
55510,00
100
3
Zakład Usług Transportowo Sprzętowych Józef Łucki, ul. Wierzyńskiego 20, 67-100 Nowa Sól
140910,00
39,39
4
Roboty ziemne Michał Szymoniak, ul. Jaśkowiaka 10 B, 61-680 Poznań
99064,00
56,03
5
Zakład Usługowo-Handlowy TRANSROB Robert Tkacz, ul. Korczaka 5D/3, Gorzów Wlkp.
125345,85
44,28
6
Firma Usługowo – transportowa AGA, ul. Jana Pawła II 72, Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzańskie
88838,00
67,00
7
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FILUŚ”, ul. 40-lecia PRL 76, 66-600 Krosno Odrzańskie
116144,00
47,79
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Węglik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-15 13:37:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-15 13:37:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-15 13:37:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i w m. Czetowice

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcinowice – I etap”

Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Słowackiego - Metalowców w Krośnie Odrzańskim

Podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej w miejscowości Stary Raduszec

Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Kopernika.

Ogłoszenie o wyniku postępowania "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i m. Czetowice"

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Nawigacja między stronami listy informacji