ˆ

Mariusz Grycan

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Projekt na obwałowanie dolnego miasta

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-25 12:39:24 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poprosił o informacje na temat projektu na obwałowanie dolnego Krosna.
 
Burmistrz Marek Cebula poinformował, iż w dniu 4 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Koncepcja programowa inwestycji na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”, na podstawie której Gmina Krosno Odrzańskie podpisała 31 lipca 2012 r. umowę w Województwem Lubuskim i przekazała 20.000,00 zł na uaktualnienie koncepcji. W dniu 2 września 2013 r. pismem Nr GN.VII.6322.5.2013 Gmina Krosno Odrzańskie zadeklarowała, że będzie partycypować w kosztach wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Zabezpieczanie przeciwpowodziowe miasta Krosno Odrzańskie”. W dniu 2 października 2013 r. w siedzibie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, na którym ustalono, że dokumentacja na wykonanie ww. zadania realizowana będzie w latach 2015-2016 i finansowana w 50% przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz w 50% przez Urząd Marszałkowski, który na tę okoliczność złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim w dniu 10 kwietnia 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego. Gmina Krosno Odrzańskie w dniu 30 kwietnia 2015 r. podpisała z Województwem Lubuskim umowę, na mocy której zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej dla Województwa w 2015 r. w wysokości 125.000,00 zł. Ponadto zapisano w umowie, że wstępny koszt opracowania dokumentacji szacuje się na 2.000.000,00 zł i finansowanie inwestycji planuje się w cyklu trzyletnim. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ustalono, że łączny koszt wykonania dokumentacji będzie wynosił 1.141.071,00 zł.
7 stycznia 2016 r. w siedzibie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, na którym projektanci Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Inżynierii Wodnej INWOD Sp. z o. o. z Wrocławia przedstawili propozycję rozwiązań projektowych całego zadania. W dniu 25 lutego 2016 r. zgodnie z uzgodnionym harmonogramem została podpisana kolejna umowa, w której zapisano, że Gmina Krosno Odrzańskie udzieli Województwu Lubuskiemu pomocy w formie dotacji na ww. zadanie w wysokości 213.950,81 zł. W dniu 30 sierpnia 2016 r. przeprowadzono z przedstawicielem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze rozmowę nt. stopnia realizacji podpisanej umowy. Przedstawiciel LZMiUW poinformował, że zostało wysłane pismo do Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Inżynierii Wodnej INWOD Sp. z o.o. z Wrocławia z zapytaniem, na jakim etapie zaawansowania są prace projektowe. Po  otrzymaniu pisemnej odpowiedzi, Lubuski Zarząd MiUW poinformuje tut. organ o postępie prac, harmonogramie i realizacji zapisów umów.
18 października 2016 r. do Urzędu wpłynął email z LZMiUW w Zielonej Górze o następującej treści: „Po przeprowadzonej rozmowie z Kierownikiem Działu Inwestycji LZMiUW informuję, że Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Inżynierii Wodnej "INWOD" Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na dzień 15.11.2016 r. ma wykonać następujące części dokumentacji: przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowej, studium wykonalności i projekt budowlany, za łączną kwotę 427.901,62 zł.  Na dzień dzisiejszy biuro projektów nie zgłaszało problemów z wykonaniem tych materiałów”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-25 12:37:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-25 12:39:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-25 12:39:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony