ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Numery kont bankowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-13 10:11:17 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr - brak tytułu

Opłaty za odpady komunalne oraz podatki lokalne wpłacamy na INDYWIDULANE rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych.
  
 
Pozostałe opłaty:
 
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
 • podatki lokalne: od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne),
 • podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i  osoby prawne),
 • opłata skarbowa,
 • wieczyste użytkowanie,
 • wykup i spłata nieruchomości,
 • zamiana użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • czynsze najmu i dzierżawy,
 • trwałe zajęcie gruntu i pasa drogowego,
 • opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • operaty szacunkowe,
 • dokumentacja formalno – prawna.
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056
 • wadium,
 • kaucja,
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 19 1090 1551 0000 0001 3549 7316
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, Budynek A, ul. Parkowa 1. Godziny otwarcia:
 • poniedziałek - piatek: 8.00 - 12:00
 
« powrót do poprzedniej strony