ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1561
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XLII/361/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1562
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
XLII/360/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1563
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLII/359/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1564
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Nr aktu prawnego
XLII/358/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1565
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017”
Nr aktu prawnego
XLII/357/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1566
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
XLII/356/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1567
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XLII/355/17
Status
Zmieniony
Lp: 1568
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XLII/354/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1569
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
Nr aktu prawnego
XLII/353/17
Status
Zmieniony
Lp: 1570
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.
Nr aktu prawnego
XLII/352/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji