ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1571
Data podjęcia
2017-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
208/17
Status
Zmieniony
Lp: 1572
Data podjęcia
2017-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.
Nr aktu prawnego
207/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1573
Data podjęcia
2017-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.
Nr aktu prawnego
206/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1574
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
205/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1575
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Pani Agnieszki Langner-Kosmaty na stanowisko Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
204/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1576
Data podjęcia
2017-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Pani Danuty Gzik ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
203/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1577
Data podjęcia
2017-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Krosno Odrzańskie samochodu ciężarowego od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
202/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1578
Data podjęcia
2017-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
201/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1579
Data podjęcia
2017-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
200/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1580
Data podjęcia
2017-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
199/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji