ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1571
Data podjęcia
2010-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
I/1/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1572
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Nr aktu prawnego
LV/357/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1573
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/356/10
Status
Zmieniony
Lp: 1574
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/355/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1575
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/354/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1576
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice
Nr aktu prawnego
LV/353/10
Status
Zmieniony
Lp: 1577
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/352/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1578
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ustanowionego w celu wydobywania piasku na dz. Nr 339/5 w Radnicy.
Nr aktu prawnego
LV/351/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1579
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LV/350/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1580
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/349/10
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji