ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1571
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienie ze stowarzyszenia.
Nr aktu prawnego
XII/96/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1572
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.
Nr aktu prawnego
XII/95/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1573
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic geodezyjnych.
Nr aktu prawnego
XII/94/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1574
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania.
Nr aktu prawnego
XII/93/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1575
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonania darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XII/92/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1576
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat ceny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XII/91/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1577
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonyfikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców
Nr aktu prawnego
XII/90/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1578
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów
Nr aktu prawnego
XII/89/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1579
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XII/88/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1580
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przu ul. Krośnieńskiej i ul. Polnej w obrębie Osiecznica gmina Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XII/87/11
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji