ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1581
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Nr aktu prawnego
XII/80/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1582
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i sposobu powpływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XII/79/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1583
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej
Nr aktu prawnego
XII/78/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1584
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
XII/77/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1585
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałow Gminy Krosno Odrzańskie w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Nr aktu prawnego
XII/76/11
Status
Uchylony
Lp: 1586
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do reorganizacji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XII/75/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1587
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/74/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1588
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 26 maja 2011 r. na bezczynność burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie, polegające na zaniechaniu podejmowania działań profilaktycznych mających na celu zapobiegnięcie spożywania napojów alkoholowych na terenie "placu rekreacyjnego" w miejscowości Szklarka Radnicka oraz działanie polegające na udzielenie pisemnej odpowiedzi na pismo skarżącego adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/73/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1589
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie dotyczących uchwalenia nowych statutów jednostek pomocniczych Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/72/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1590
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XI/71/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji