ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1591
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
XII/85/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1592
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół.
Nr aktu prawnego
XII/84/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1593
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr X/53/11 w sprawie opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Nr aktu prawnego
XII/83/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1594
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XII/82/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1595
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XII/81/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1596
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Nr aktu prawnego
XII/80/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1597
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i sposobu powpływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XII/79/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1598
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej
Nr aktu prawnego
XII/78/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1599
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
XII/77/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1600
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałow Gminy Krosno Odrzańskie w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Nr aktu prawnego
XII/76/11
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji