ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1601
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy.
Nr aktu prawnego
XI/66/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1602
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Nr aktu prawnego
XI/65/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1603
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Nr aktu prawnego
XI/64/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1604
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
XI/63/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1605
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krosna Odrzańskiego za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XI/62/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1606
Data podjęcia
2011-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za rok 2010.
Nr aktu prawnego
XI/61/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1607
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
X/60/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1608
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
X/59/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1609
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 4 maja 2011 r. na bezczynność Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Nr aktu prawnego
X/58/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1610
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
X/57/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji