ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1641
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr II/5/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Nr aktu prawnego
VIII/35/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1642
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Nr aktu prawnego
VIII/34/11
Status
Uchylony
Lp: 1643
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
VIII/33/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1644
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej.
Nr aktu prawnego
VIII/32/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1645
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
VII/31/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1646
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2011-2024.
Nr aktu prawnego
VII/30/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1647
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego dotyczącej zmiany rozporządzenia Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.
Nr aktu prawnego
VII/29/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1648
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów.
Nr aktu prawnego
VII/28/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1649
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały.
Nr aktu prawnego
VII/27/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1650
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2011r.
Nr aktu prawnego
VII/26/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji