ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1651
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
V/16/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1652
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
V/15/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1653
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Nr aktu prawnego
V/14/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1654
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
V/13/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1655
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
V/12/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1656
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 18 czerwca 2012 r. na Burmistrza Krosna Odrzańskiego w zakresie braku skutecznego nadzoru nad wydawaniem środków publicznych na działalność statutową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz Sołectwa Szklarka Radnicka.
Nr aktu prawnego
XXIV/194/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1657
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXIV/193/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1658
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1659
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1660
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji