ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1651
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XVI/132/11
Status
Zmieniony
Lp: 1652
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Nr aktu prawnego
XVI/131/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1653
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XVI/130/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1654
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Nr aktu prawnego
XVI/129/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1655
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XVI/128/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1656
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XVI/127/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1657
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Nr aktu prawnego
XVI/126/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1658
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
XVI/125/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1659
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XVI/124/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1660
Data podjęcia
2011-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
XV/123/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji