ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1671
Data podjęcia
2011-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
XV/122/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1672
Data podjęcia
2011-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
XV/121/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1673
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie”, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Krosno Odrzańskie do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Nr aktu prawnego
XIII/120/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1674
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie" wnioskowanego przez Gminę Krosno Odrzańskie do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Nr aktu prawnego
XIII/119/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1675
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014".
Nr aktu prawnego
XIII/118/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1676
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Gwizdek z dnia 21 września 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie trybu zawierania umów w przedmiocie dożywiania dzieci w szkołach.
Nr aktu prawnego
XIII/117/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1677
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Gwizdek z dnia 6 września 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie trybu zawierania umów w przedmiocie dożywiania dzieci w szkołach.
Nr aktu prawnego
XIII/116/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1678
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska".
Nr aktu prawnego
XIII/115/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1679
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania z świetlic wiejskich Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XIII/114/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1680
Data podjęcia
2011-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XIII/113/11
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji