ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1691
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXII/168/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1692
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXII/167/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXI/166/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1694
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
XXI/165/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1695
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr aktu prawnego
XXI/164/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1696
Data podjęcia
2012-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krosno Odrzańskie do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr".
Nr aktu prawnego
XX/163/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2012-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w referendum gminnym.
Nr aktu prawnego
XX/162/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2012-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XX/161/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2012-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
Nr aktu prawnego
XX/160/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2012-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XX/159/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji